آرشیف

2016-6-18

الحاج امین الدین سعـیـدی

xآذان و اقامه برای نماز

آذان دعوت كردن  مسلمانان  است  به حضور در نماز،  نمازى كه سبب نجات و رستگارى   انسان  در دنیا وآخرت میشود.
 آذان را مؤذن در جایی بلند مانند مناره مسجد می‌خواند.در شروع اسلام برای هر نماز، ابتدا آذان و سپس اقامه خوانده شود.
مؤرخین مینویسند که  درصدر اسلام ، مسلمانان از آذان غرض دعوت مسلمانان به یک امر مهم نیز  استفاده  بعمل اورده اند ،بطور مثال مسلمانان در دعوت  به جنگ خیبر از آذان استفاده نمودند.
در حدیث شریف آمده است :« لایسمع ندا ء  المؤذن جـن  ولا إنس ولاشى ء  إلا شهد له یوم القیامه »   (هرجن  ویا هر انسانى  یا هر چیز دیگرى  كه صداى  مؤذن  را مى شنود ، در روز قیامت  براى  او  شهادت میدهد .).

 

ادامه مطلب در اینجا