آرشیف

2015-10-6

گل رحمان فراز

||◇◀ فعالینِ فیسبوکی غور ▶◇||

||◇◀فعالینِ فیسبوکی غور▶◇||

پ.ن: از آنجا که مدنیت در گرو گرفته شده است، فعالیت در فیسبوک هم افتخار است!
خوشحالم که در فضای پیوستم که وی را فضای مجازی نام گذاری کردند و از طریق همین فضا، آزادانه به پخش و نشر مطالب دلپسند و پر مفهوم پرداختم که لازمه ي پخش همان موارد و اطلاع دهی به مردم عوام را در قبال همان موارد، وظیفه دینی و انسانی خود می دانستم و نهایت کوشیدم تا حقیقت گرا باشم و منافع ملی را بر منافع فردی ترجیح دهم.
همانند من دوستانِ وجود دارد که دست به نشر و پخش مطالبِ زدند که در همان مطالب، موافقهِ کثرتِ از فیسبوکیان را با خود داشته ایم و همگان هدف مشترک همانا؛ ارتقاعِ سطح آگاهی مردم، ترویجِ آزادی بیان، انگیزه دهی در همدیگر پذیری، افشایِ جرایم، بسیجِ جوانان بر منافع مُشترک ملی، توصیه، تقدیر، سفارش و انتقاد از دولت دارانِ محلی بمنظور حکومتداری خوب و معیاری….! داشتند و اتفاقاً در امر پخش موارد فوق تا حدی کامیاب نیز بوده ایم.
در اوایل، حکومت رسانه ها و مطبوعات را (چه صوتی، چه تصویری و چه چاپی) منحیث رکنِ چهارم حکومتداری تلقی می نمود اما حالا رسانه ی اجتماعی فیسبوک ریکورد را از نزدِ کلیه رسانه های دیگر شکستانده است، حالا حضور همگان (چه مرد، چه زن، چه پیر و چه جوان) آشفته ی دنیای اجتماعی و مجازی رخنامه (فیسبوک) است، حتی در این اواخر اخبارِ کاذب روایت از این داشت که انگار شبکهِ اجتماعی فیسبوک موقتاً مسدود خواهد شد و دیدیم که عکس العمل های جدی را در قبال داشت و حتی چند تن از استفاده کنندگان فیسبوک برایم گفتند که هرگاه این شبکه مسدود گردد، با چه کار میتوان خود را مصروف داشت (فیسبوک مصروفیتِ که مؤثریت اش برجاست).
دوستانِ عزیز و توانای من چون؛ نثاراحمد کوهین، نصیراحمد آژند، عصمت الله راغب، نجیب الله امینی و لعل میر دانشور از جمله دوستان فعال و با درکِ فضای اجتماعی و مجازی فیسبوک بشمار می روند، ما کسانی هستیم كه با چسپاندن و درج نمودن مطالبِ مؤثر علمی، تحقیقی، اسلامی، معلوماتی، انتقادی، اجتماعی و پژوهشی در دیوارِ اصلی رخنامه مان، مردم را آگاه می سازیم و از مطالب منتشر شده دوستان دیگر مان تجربه اخذ نموده و شارژ می گیریم.
گفتنی است که در هنگامِ انعکاسِ حقایق و انتقاداتِ سالم، بعضی اوقات به درد سر های مواجه می شویم اما همان دردِ سر ها موجب ایجاد سد و توقف گاه برای فعالیت های مان نمی شوند و اندک ترین اثری بر توقف فعالیت های مان ندارد و ما با برخورد به این موضوع، خود را با این گفته بزرگ انرژی می دهیم: "اینکه در مقابل انتقادات سالم تان تهدید می شوید، هراس نداشته باشید، چون مردم برای موج دریا مجبورند پل بسازد نه اینکه موج را از بین ببرند."
ما ایدة تحققِ عدالت و حقیقت بینی را سرمشقِ زندگی مان قرار دادیم و اهداف والای مان بی آزاری و عدالت اجتماعی است، پس ما را تنها نگذارید و در مقابل هر مطلبِ نشر شده ی مان نقد کنید و نظر بدهید و اینکه انسان عاری از اشتباه نیست، در صورت بروزِ کدام اشتباهی لطف نموده ما را توصیه و سفارش کنید.

با احترام
گل رحمان فراز