آرشیف

2022-8-29

احمد محمود امپراطور

⁨لذت میبرم⁩

زندگانی چیست در اندوه و آتش زیستن 

از شرنگ زندگی چون قند لذت میبرم 
نشئه‌ی دیگر نمی سازد به زخم روح من 
من ز دود بوربو و اسپند لذت میبرم
نی خمار باده هستم نی به فکری آبجو 
از انار و تربوزی هلمند لذت میبرم 
گر نشد بر من میسر سیری اطراف جهان 
در خراب آباد خود یک چند لذت میبرم 
گرچه سهم من در این عالم بود درد و الم
لیک هر کس می‌شود خرسند لذت میبرم
من که مضجورم ز جنگ و نفرت و به شکستگی 
هر کجایی می شود پیوند لذت میبرم 
خوش ندارم من مدمغ مردمان هرزه را 
از حضور شخص دانشمند لذت میبرم 
عاشقی دارد هزاران خواری و درماندگی 
هر که شد در عاشقی پا بند لذت میبرم 
با کمی دیوانگی و با کمی آزادگی 
با کمی اشک و کمی لبخند لذت میبرم
اسم من محمود و شهرت امپراطور سخن 
من از این نام و از این پسوند لذت میبرم
————————–
بامداد سه شنبه ۱۳ ثور ۱۴۰۱ خورشیدی 
که برابر میشود به 03 مه 2022 ترسایی
سرودم 
#احمد_محمود_امپراطور