آرشیف

2022-8-20

احمد محمود امپراطور

⁨غیر عجز دیگر چیست جلوه ی کراماتم⁩

غیر عجز دیگر چیست جلوه ی کراماتم
جبهه می نهم بر خاک این بود مقاماتم
نیست آسمان من همچو شیخ یک ناخن
ذره میشود خورشید بنگری سماواتم
کهکشان جود دل توسن سبک بال است
یک مژه زدن بر هم میدهد مکافاتم
خود به خود نمی آید موج های مینا فام
بحر عشق می جوشد قطره ی ذکاواتم 
از خدا خدا خواهم نی بهشت و نی دوزخ
جای دادر ام غلمان حورعین اخواتم
روز خادم مسجد شب به پشت میخانه
خاکروب درگاهم  نوکری خراباتم
سکر باده ی ناب و نشئه جنون دارد
دود چرس پیچیدست در دماغ ابیاتم
نشکند غرور دل سر به اُستان دارم
سجده ی ادب  دارد جبهه ی روایاتم
من کجا و این طالع تا رسیدن دلدار
نه فلک به پیمایم تا رسد رسالاتم
چرخ گلشن امید گیتی آشنا پرور
خوش به حال مه رویان طرفه ی عباداتم
در تداول معنی در سکوی ارزش ها
خلقت دیگر دارد فاعل افاداتم
در میان  ابیاتِ دلپذیر معنی ها
شان شکرین دارد طرز و اصطلاحاتم
در زبان من جاریست لا اله الا هو
محمود این چنین دارد شان از شرافاتم
——————


شنبه ۱۳ جدی ۱۳۹۹ خورشیدی
که برابر میشود به 01  جنوری 2021 ترسایی
سرودم 
#احمد_محمود_امپراطور