X

آرشیف

​حل اساسی مسئله ملی در افغانستان

انسان به نسبت داشتن شناسه پنداشت واندیشگری خردمندانه ، مغزمتفکر وی آمیخته به شناخت وآگاهی است . این ارزش آمیختگی خلاقیت مغز متفکر انسان ، جهت گیری و شیوه خردمندانه را در اشکال شعور اجتماعی جامعه تبیین می کند. وشهروند را قادربه بازبینی مشکلات جامعه و ارزشهای حقوق شهروندی می سازد . بادرک ونگرش چنین رویکرد دانشی می باشد که ما پیوسته خویشتن را مسئول این راهکاردانسته تا مشکل اساسی موجود وگذشته جامعه مان را بگونه ای دقیق مورد باز شناسی و تأمل قراردهیم .

راهبرد حل اساسی مسئله ملی در افغانستان چه است ؟

وجود آل واوضاع سیاسی متشنج درکشور وآموزش تجارب دست داشته از راستینه های تاریخی سرزمین نیاکان ، این درس اساسی  را به ما می آموزاند که بدون " حل اساسی مسئله ملی درافغانستان " , تأمین امنیت آشتی وسازش ،  نشدنی است . 

ادامه مطلب در اینجا

 

 
 
X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.