آرشیف

2014-12-31

استاد غلام حیدر یگانه

یک کتاب جدید و گران ارج

«در بارة حقوق بین المللی پناهندگان»، عنوان کتاب نفیسی است؛ پرداختة قلم پرتلاش دکتر عیدمحمد عزیزپور که در پاییز امسال از جانب انتشارات «آیدا» در آلمان به چاپ رسید.
گفتنی است که جناب عزیزپور در سال 1989، سند ماستری در رشتة حقوق را از دانشگاه دولتی باکو به دست آورده و در سال 1999، تحصیل تا سطح دکترا در این رشته را در همین دانشگاه پی گرفته است. عزیزپور در این کتاب ارجمند، طی سه صد و ده صفحه، بحث دلخواه، پیرامون
پناهنده، پناهندگی و پیمان نامه های مربوط را موفقانه به ثمر رسانده است. وی با مراجعه به منابع معتبر بین المللی توانسته است، چنین کتاب کم نظیر و مؤثق را بسامان آورد. جناب عزیزپور با دلسوزی و موشکافی در همه مباحث، سخن رانده و مفاهیم حقوقی و نیز موقعیت های مختلف نیازمندان را زیر عناوین آواره؛ بیگانه؛ پناهنده؛ مهاجر؛ پناهجو و بی جا شده، بخوبی توضیح داده است.
«در بارة حقوق بین المللی پناهندگان» از کتاب های ممتاز و مورد نیاز مهاجران هموطن ما و کشور های همسایه و همه کسانی است که به زبان فارسی دری آشنایی دارند. تألیف این کتاب ارجمند را به بعنوان دستاورد عظیم فرهنگی برای دکتر عزیزپور و علاقمندان کتاب، تبریک می گویم و چشم در راه چاپ و نشر دیگر پرداخته های این مرد پرتلاش و موفق می باشم. 
و من الله توفیق