آرشیف

2014-12-12

الحاج استاد محمد قاسیم علم

یک خواهش زیست محیطی

زدستت بوته گر راحت کند خواب
فـواره مـیـکـنـد از چـشـمـه ها آب

بعموم وطنداران خود سلام و احترام دا رم و اما بعد: از سرمای شدید ولایت غور و مشکلات که دامنگیر شما عزیزان است میدانم و جرآت آنرا ندارم که بگویم از بوته و جنگلات گوه ها استفا ده نکنید، زیرا دیکر راه وجود ندارد. فقط برادرانه خواهشمندم تا از ریشه کشی خود داری کنید، زیرا با کشیدن ریشه بوته و جنگلات، علاوه ازینکه دیگر آب بزمین جذب نمیشود و چشمه دگر آب نخواهد کرد، خاک ولایت غور هم باثر بارانهای موسمی، با سیلابهای ویرانگر از ولایت غور خارج میشود که نسل امروز و فردای این وطن بمشکلات عظیمی دچار خواهد شد. و من ا لله ا لتو فیق