آرشیف

2015-1-12

محمد امین وکیل

یـک آغاز نیک بـــــــرای احداث کانال سیاسنگ در شمال شهر چغچران

 

به سلسله تلاش های ریاست تنظیم آب مبنی بر خدمت در حد توان برای باشندگان شهر چغچران وپالیسی وزارت انرژی وآب یک تیم سروی از واحد مدیریت حوزه دریائی غرب وکمپنی شیلادیای امریکائی وارد شهر چغچران شدند وبه کمک تخنیکی ریاست تنظیم آب وهمکاری مردم سروی تخنیکی این پروژه عملا آغاز شد ودر مدت 10 روز بطول 25 کیلومتر ساحه توپوگرافی شد وبر علاوه تمام ساختمان های که در مسیر راه ضرورت است بطور مکمل اسکیچ شد این کانال دارای مشخصات ذیل می باشد :
طول کانال 25کیلومتر – عرض کانال 2الی 3متر – ساحه تحت آبیاری 6000جریب زمین – دهقانان یا مستفیدین مستقیم  800فامیل – کل مستفیدین پروژه 5000فامیل  این کانال از گرمابک پوزلیچ آغاز وبه دره قاضی ختم میگردد
مطابق به ماده 18 قانون آب انجمن استفاده کننده گان آب   متشکل از 16نفر تاسیس شد این انجمن اساسنامه ومنشور خویش را ساختند وبرای این انجمن هفت نفر هئیت مدیره متشکل از رئیس ، معاون ، منشی ، خزانه دار ، تعین شد واین انجمن بعد از منظوری منحیث یک نهاد رسمی  سر پا خواهد شد .
احداث  این کانال کمر سبز شمال شهر چغچران را که از بی آبی رنج میبرد تکمیل خواهد کرد احداث این کانال سیمای اراضی شمال شهر را تعغیر خواهد داد  احداث این کانال ارزومندی دیرینه مردم شهر میباشد به امید روزی که این پروژه طی مراحل شده ووجوه مالی برای آن تدارک شده وعملا شاهد حفر کانال وبهره برداری آن خواهیم بود فقط تا بهار 1390 منتظر خواهیم بود تا سرنوشت پروژه معین گردد . وامید وارم که من به جمع کسانی محشور شوم که خدمت شایسته ودر حد توان به مردم عزیز خویش نموده باشم .
تیم سروی طی یک نشستی با والی غور مورد حمایت موصوف قرار گرفتند 
عکس های از جریان سروی کانال را مشاهده نمائید .
 

با عرض احترام
الراجی عفی الله عنه
 محمدامین وکیل

 
احداث کانال سیاسنگ در شمال شهر چغچران
مشاهده ساحه
احداث کانال سیاسنگ در شمال شهر چغچران
قرائت دتا
احداث کانال سیاسنگ در شمال شهر چغچران
قرائت توسط رئیس تیم
احداث کانال سیاسنگ در شمال شهر چغچران
قرائت از ارتفاع
احداث کانال سیاسنگ در شمال شهر چغچران
سربند کانال پوزلیچ
احداث کانال سیاسنگ در شمال شهر چغچران
رئیس وهئیت مدیره انجمن_1
احداث کانال سیاسنگ در شمال شهر چغچران
رئیس وهئیت مدیره انجمن
احداث کانال سیاسنگ در شمال شهر چغچران
چشمه گرم آب
احداث کانال سیاسنگ در شمال شهر چغچران
توپوگرافی توسط راد
احداث کانال سیاسنگ در شمال شهر چغچران
تعین موقیعت توسط مخابره در ساحه
احداث کانال سیاسنگ در شمال شهر چغچران
تدویر مجلس با مستفیدین
احداث کانال سیاسنگ در شمال شهر چغچران
بدون شرح
احداث کانال سیاسنگ در شمال شهر چغچران
این صخره ها شگافته میشود
احداث کانال سیاسنگ در شمال شهر چغچران
اعیار نمودن جی پی اس
احداث کانال سیاسنگ در شمال شهر چغچران
اعیار نمودن توتال استیشن
احداث کانال سیاسنگ در شمال شهر چغچران
اعضای انجمن کانال
احداث کانال سیاسنگ در شمال شهر چغچران
اعضای انجمن با پرسونل واعضای تیم
احداث کانال سیاسنگ در شمال شهر چغچران
آب ازپشت ارتفاعات به دهن قطس میرود
احداث کانال سیاسنگ در شمال شهر چغچران
مشاهده ساحه از یک موقیعت دیگر