آرشیف

2023-8-9

عثمان نجیب

یازده‌ی سپتام‌بر، بک دسیسه‌ی جاسوسی یا یک دروغ شاخ‌دار؟

 

آقای بایدن:

هر جا رفتید، پوتين پوز تان را در خاک مالید، این‌بار آهنگ ويرانی کجا را دارید؟

 

بخش مهمی که شما به عنوان سکان‌دار قدرت در قصر سفید به مردم خود و جهان پس از دو دهه و اندی وضاحت بدهید

 این‌ست که آیا حادثه‌ی یازده‌ی سپتام‌بر واقعاً یک حادثه‌ی تروریستی بود؟ جهان و آگاهان استخبارات و جنگ های مخفی و شگردآگاهان مانور های عملیات های پروفلکتیکی می‌دانند که وقوع هم‌زمان چند حادثه‌ی تنها پرواز هواپیمایی بدون حد اقل تحرکات زمینی هم‌زمان برای اجرای یک عمل تروریستی به آن پیمانه‌ی وسیع،‌ ممکن نیست. آن هم در آمریکایی که مداخله در یک گوشی تلفن شخصی و یک حساب کاربری شخصی ایمیل،‌ فیس‌بوک، اینستاگرام، توئیتر و ده ها شبکه‌ی دیگر را در ثانیه ها رصد می‌کند. سبوتاژ عمدی سی آی ای و اف بی‌ آی جمع موافقت و طرح های اتاق های فکری جنگی و امنیتی و فوق امنیتی آمریکاستند که می‌توانند چنین سناریو ها را نهایی و عملی کنند. چون در سیاست ابتذال قدرت‌نمایی و دست‌رسی به اهداف پنهان از دید مردم، خون مردم قیمت و ارزشی نه دارد. برنامه های ترور جمعی دولتی به گونه‌ی هدف‌گیری برج های بازرگانی آمریکا ان‌قدر هم پیچیده نه بودند که نتوانند از خود سرنخ ها و یا هم ردپاهایی به جا نه گذارند. یکی از این سرنخ ها لاپوشی و سکوت بحث برانگیز آمریکا پس از حمله به افغانستان بود. که دگر از پی‌گیری حادثه‌ی خونین رقم زده شده توسط دست‌گاه های استخباراتی آمریکا به مشارکت ساختار های جاسوسی ام، آی، 6 و انتلجنت سرویس انگلیس و سرویس های جاسوسی اروپاست. شما توانستید با از میان بردن دو برجی که احتمالاً نابودی آن ها برای بازسازی دوباره یاجاگزین مطرح بوده است، عواطف مردمان تان را غافل‌گیر کرده، هزاران کیلومتر راه را تا افغانستان پیمودید تا خطری را متوجه امنیت آسیای میانه و مرزهای جنوبی روسیه کنید. سال ها ملت ما را به نام مبارزه با تروریسم شهید و زخمی و آواره ساختید و سرانجام هم رهبر القاعده را گویا در پاکستان کشتید. در این میان همه منابع زیر زمینی حیاتی از جمله یورانیوم افغانستان دزدید. زیر ساخت های کشور ما و پیش از ما چند کشور دیگر را ویران کردید. آرامش را از مردمان یک جغرافیای وسیع دزدید و خمی هم به ابرو نیاوردید. مکان های به ظاهر زندان گونه را در بگرام افغانستان و گوانتانامو راه انداختید و با جلوه نمایی های مخوف، آن‌جا ها را شکنجه‌گاه های طالبان معرفی کردید. در حقیقت آن‌جا ها مکان های تربیت دوباره‌ی تروری‌ست هایی بود برای حاکم ساختن بر ملت ما و حافظ منافع شما در منطقه. طالب یعنی لشکر تروریستی نیابتی حمایت از منافع شما در افغانستان و منطقه. حالا چرا مردمان شما از شما ها نه می‌پرسند که چطور بیست سال با احساسات شان، با مالیه دهی های شان، با سرمایه های شان، با خون فرزندان شان و با اعتبار و‌ حیثیت جهانی شان بازی کردید؟ و هر آمریکایی را یک هدف برای نابودی ساختید. طالب چه کاری را برای شما نه کرد که شما خود نه می‌توانستید آن را انجام بدهید؟ حالا از برکت ناکامی های شما، افریقا به صورت عموم و نیجر به صورت خاص به جنگ ‌و ویرانی می‌روند. ناکامی شما و همتایان اروپایی تان که از قبل در آن جا معلوم است. آیا برد و باخت انتخابات در آمریکا به این ارزش دارد که مردم کشور تان را محتاج‌تر بسازید تا کمپنی های بزرگ اسلحه و داروسازی و جنگ افزار سازی و رقابت های میان شان در آمریکا داغ و یکی برنده شود؟ شود یا نه شود. افغانستان را به بزرگ‌ترین مکان کشت خشخاش و تولید مواد مخدر به نفع خود تبدیل کردید. فسادی را میراث شوم گذاشتید که حتا در دهه‌ی هفتاد در بدوی ترین رژیم های اسلام رادیکال ‌‌و میانه در افغانستان سابقه نه داشت. فاصله های طبقاتی، تعصب، پشتون‌پروری، تاجیک و فارسی زدایی و دگر اقوام زدایی را در افغانستان نهادینه ساخته ‌و خود تان فرار شرم‌گینانه‌ی ساخته‌ای و پنهان حضور کردید. مگر حالا شما در افغانستان حضور نه دارید؟ مگر افغانستان امکانات کشف مکانذهای مخفی حضور شما را دارد؟ مگر طالب نماینده و حافظ منافع شما در افغانستان نیست؟ مگر شما جواسیس تان را به نام اختطاف شده و بعد گویا مسلمان شده هم اکنون با طالبان نیستند؟ حالا که در بیرون از افغانستان و در بخش دیگری از آسیا، جاپان را بر ضد روسیه تحریک کرده اید، فکر می‌کنید که مردم عام جاپان تاریخ شان را از رقاصان سیاسی شان یاد می‌گیرند که به دهل و سرنای شما می‌رقصند، آیا مردم جهان جنایات پیشا تسلیمی جاپان را فراموش می‌کنند که ارتش جاپان چه بی‌رحمی و قساوت و آدم‌کُشی داشتند؟ آیا محصلین طب جاپان از یاد برده اند که برای یادگیری های طبی شان اسیر زنده‌یی را پیش چشمان شان به تیر می‌بستند و به محصلین می‌گفتند بالای جسد داغ کشته شده تمرین کنند و به قطع اعضای بدن اسیر زنده یا در حال جان کندن می‌پرداختند. مردم جاپان مگر نه می‌دانند که بم های هیروشیما و ناکاساکی را آمریکا بالای مردم جاپان پرتاب کرد؟ حالا چرا سیاسیون احمق جاپان مقصر روسیه را می‌دانند؟ جهان را به کجا می‌برید؟ جاپانی که بمباردمانش هزاران چینایی و شهر های چین را نابود کرد حالا چه‌گونه مطیع و فرمان‌بردار شما شد که می‌خواهد آفتاب را از مغرب طلوع بدهد؟ فکر می‌کنم پایان کلام گر چه سودی به شما آمریکایی ها نه دارد، ولی همین حالا هم فرصت دارید تا غایله‌ی اوکرایین را در یک توافق بینی خمیری با روسیه و متحدانش حل کرده و‌ گور تان را از منطقه و افغانستان گم کنید. در غیر آن فرار شرم‌گین را که از ویتنام تا عراق و افغانستان و سوریه و لبنان را تجربه دارید. ناکامی اوکرایین و آفریقا هم بالای آن شرم‌ساری های تان.