آرشیف

2014-12-30

زکریا فصیحی

یاد دیار هزاره

 

به مناسبت سفر به سرزمینم، آنجا که دل از مهربانی های مردمش می شکوفد و چشم از دیدار مردمش صفا و جلا می گیرد. تقدیم به خوانندگان گرامی جام غور، به امید روزیکه دیدگان تمامی فرزندان مهاجر میهنم به دیدار جمال دیارشان صفا و جلا بگیرد.

ترا به چشم محبت، نظاره کردم دوش
غم ندیدن سی ساله، چاره کردم دوش

و حرف حرف دلم را کنار هم چیدم
به زور ذوق و سلیقه، گزاره کردم دوش

کتاب عشق ترا پیش از آنکه بگشایم
برای عاقبت کارم استخاره کردم دوش

در آسمان خیالم که می درخشیدی
نثار قدّ بلندت، ستاره کردم دوش

به یُمن عاشق روی تو گشتن از شادی
دوباره یاد دیار هزاره کردم دوش

کنار قافیه و قالب دو چشمانت
نگاه غم زده ام، استعاره کردم دوش