آرشیف

2018-12-11

محمد اسحاق ثنا

یاد اندخوی

امروز ناله دارد پیر و جوان اندخوی
اطفال دردمندش بیوه زنان اندخوی 

در زیر سنگ آسیا گندم صفت فتاده 
از ظلم روزگاران خورد و کلان اندخوی 

مردم ز جای گاهش آواره کرده ظالم 
چون مرغ بینواُی از آشیان اندخوی 

گوش ها شده مگر کر چشم ها شده مگر کور 
دولت چرا خبر‌ نیست از داستان اندخوی ؟

دشمن پی خرابیست هوشیار بایدت شد
از دست مده وطندار تو عز و‌ شان اندخوی 

ای مردم دلاور وی نسل قهرمانان 
مگزار به‌ چنگ دشمن هرگز عنان اندخوی 

دایم به امن باشی از آفت زمانه 
ای مردم شریف و ای مهربان اندخوی 

اجرش دهد خداوند گوید ثنا‌ شب و روز 
باشد در‌ این مصیبت کمک رسان اندخوی 

محمد اسحاق ثنا 
ونکوور کانادا 
۱۱/۱۲/۲۰۱۸