آرشیف

2017-12-12

jameghor

گزارش از نشست امروز مورخ 20/9/1396 اعضای حرکت راه و روشنی با هیت اداری پارلمان کشور:

 

گزارش از نشست امروز مورخ 20/9/1396 اعضای حرکت راه و روشنی با هیت اداری پارلمان کشور:

گزارش از نشست امروز مورخ 20/9/1396 اعضای حرکت راه و روشنی با هیت اداری پارلمان کشور:

امروز دوشنبه کمیته تعقیب تفاهم نامه حرکت راه و روشنی نشست داشت با هیت اداری پارلمان کشور  که درین نشست محترم عبدالروف"ابراهیمی"ریس پارلمان کشور، وکیل صاحب رضازاده نماینده مردم غور در پارلمان، وکلای محترم مردم هرات هریک مجروح صاحب، شهیدزاده صاحب و غوریانی صاحب و همچنان وکیل صاحب قاضی عبد الرحیم رحیم نماینده مردم بادغیس وو کلای دیگر ولایت ها نیز حضور داشتند.
ابتدا خواست های مردم غور توسط نثاراحمد"کوهین"یک تن از نمایندگان حرکت راه و روشنی ابلاغ گردید و آقای کوهین نخست از حمایت همه جانبه و کلای مردم در شورای ملی سپاس گذاری نمود و سپس به معرفی حرکت راه و روشنی غور پرداخت و حرکت راه و روشنی را یک حرکت کاملن مستقل و مردمی خواند و گفت:" حرکت را و روشنی غور یک حرکت کاملن مستقل و مردمی است که به خاطر نیاز های اساسی و ابتدایی مردم غور شکل گرفته است و این حرکت همان طوری که ازنام اش پیداست دو خواسته ی مشروع و قانونی مردم محروم نگهداشته شده غور را دنبال می کند و در حقیقت به تعبیر بهتر این حرکت از کور چشمی و کر گوشی مسئولین دولت مرکزی نسبت به نیازهای اولیه مردم محروم  نگهداشته شده ی غور شکل گرفته است."
آقای کوهین همچنان از بر تری حرکت راه و روشنی نسبت به دیگر حرکت های مدنی افغانستان یاد آور شد و گفت: شما خود در جریان هستید که هیچ حرکتی تا هنوز در افغانستان شکل نگرفته بود که در آن حرکت ها و جنبش ها مکان های عمومی آسیب ندیده باشد و به خشونت کشانده نشده باشد و خوشبختانه حرکت راه و روشنی با سردی طاقت فرسا غور بیش از یک ماه در ولایت غور چادر تحصن به پا داشتند و در بیشتر ولایت های کشور مظاهره کننده های به حمایت ازین حرکت حق خواهی به خیابان ها آمده اند و در شهر هرات هم چادر تحصن حرکت عملن به پا بود و فعالیت می کرد، و شما شاهد هیچ نوع خشونت جزیی هم نبودید."
در ادامه آقای کوهین از سهلنگاری های رهبران حکومت مرکزی نسبت به مردم غور یاد آور شد و گفت:" حرکت راه و روشنی آنگونه که شایسته حرمت و ارج گذاری بود از طرف مسئولین حکومت مرکزی مورد توجه قرار نگرفت، و تیم هیات که به خاطر شنیدن صدای در گلوه خفه شده مردم غور و بر آورده شدن خواست های مشروع و قانونی مردم محروم نگهداشته شده غور به شهر فیروزکوه آمده بود اند به نحوی این روزها زنگ فریب کاری شان به گوش ها طنین می اندازد، و آن تفاهم نامه ای که بین  اعضای حرکت راه و روشنی و هیت اعزامی به امضا رسیده است که عبارت است؛ از:
 

  1. آسفالت 100 کلیومتر سرک در بهار سال(1397 )   50 کلیومتر از فیروز کوههرات و 50 کلیومتر از  فیروزکوه _ کابل؛
  2. ایجاد کود بودیجوی سرک مرکزی در وزارت مالیه بنام کود بودیجوی سرک  فیروزکوه _ هرات و فیروزکوه _ کابل.
  3. سرعت بخشیدن کار بند برق پوزه لیچ و تکمیل کار آن در سال 1398 ؛
  4.  تطبیق پروژه پنج میگابات برق سولری در سال 1397؛

و متاسفانه در دیدار که روز شنبه با معین ساختمانی وزارت فواید عامه داشتیم، جناب معین از کار 40 کلیومتر سرک با ما حرف زدند که این حرف های معین فواید عامه عملن فریب کاری و نیرنگ بازی مقامات عالی را نسبت به مردم غور نشان می دهد و ما در غور یک ضرب المثل عامیانه داریم که می گویم: شیطان از امضا خود انکار نمی نمی کند،" ولی متاسفانه مسئولین بلند پایه حکومت اگر این کار شان واقعن همین گونه که می می شنویم رفتار کنند برای ما مردم از شیطان هم بد تر خواهند شد و حرکت راه و روشنی دوباره با قوت بیشتر به خیابان خواهد آمد و آنگاه کنترول احساسات صادقانه مردمی که 17 سال تمام ممثل واقعی قانون پذیری بودند و هستند دشوار خواهد شد، و از تمام وکلای مردم افغانستان در شورای ملی تقاضا مندیم که در تطبیق این تفاهم نامه آنگونه که امضا شده است، همان طور که از اول با ما همراه، همگام و هم صدا بودند هم صدا باشند."
و سپس آقای ابراهیمی ریس پارلمان  کشور بحضورداشت وکلا فوق الذکر و ما جوانان ایراد سخن  فرمود و گفت : " ما باشما بوده و هستیم و خواسته های مردم غور بدون تردید حق مسلم، قانونی و حق مشروع شان است، یاتمام تاب و توان تلاش می کنیم مطابق با تفاهم نامه ای امضا شده  در بودجه مالی  ۱۳۹۷ خواست غوری ها را در نظربگیرییم.
سپس آقای مجروح نماینده مردم هرات که همواره در راستای خواست های برحق مردم افغانستان آواز بلند کرده هست خطاب به ریس ولسی جرگه نمود و گفت که:
جناب ریس! این خواست غوری هارا با ریس جمهور و وزیر مالیه شریک سازید، تا زمانیکه به خواستهای غوری ها پاسخ داده نشود ما وکلای که سند را امضا کرده بودیم و به رسم اعتراض مجلس را ترک گفته بودیم به بودجه رای نمیدهیم و پاس کردن بودجه به مشکل مواجه میگردد.
بعدا آقای رضازاده نیز از حمایت و پشتیبانی ریس ولسی جرگه و بقیه وکلای مردم افغانستان و جوانان سپاسگذاری نمود و گفت باور دارم که نمایندگان مردم افغانستان در کنار غوری ها میباشند و از خواست های غوری ها حمایت میکنند.
بنا براین نشست امروز مان پایان یافت و خواستیم که گزارش امروزی را خدمت دوستان و عزیزان دیگر نیز شریک نماییم.

باحرمت
گزارشگرپارساعضو کمیته راه و حرکت راه روشنی
مورخ 20/9/1396 کابلافغانستان.