آرشیف

2018-3-19

امان معاشر

گرامی داشت از چهارمین سالروز درگذشت مارشال محمد قسیم فهیم در ونکوور کانادا

 

گرامی داشت از چهارمین سالروز درگذشت مارشال محمد قسیم فهیم در ونکوور کانادا

در ونكوور كانادا همایش و ختم قرآن از طرف جنرال قونسلگری افعانستان به اشتراک عده ی از افغانهای ایالت بریتیش کلمبیا روز هژدهم ماه مارچ در سالون نمازخوانی افغانها واقع در منطقه اي برنابی ترتیب یافته بود.
درین همایش استاد سید مسعود (بدخش )سابق استاد دانشگاه کابل سخنرانی نموده بر پیروی از اندیشه های عالی مارشال فهیم فقید که همپذیری و همبستگی مردم افغانستان تاكيد كرد، از مبارزه و مقاومت ايشان در راه آزدادی،اعاده ارزشهای انسانی و عدالت اجتماعی به قدر دانی یاد آوري نمودند.
محترم سالم (وحدت) سرقونسل جمهوری اسلامي افغانستان در ونکوور از پایمردی مارشال فهیم به نیکویی یاد نموده به خبرنگار مجۀ زن گفت:
محمد قسیم فهيم (مارشال افغانستان) است. گرامیداشت از سالروز وفات ايشان با اشتراك جمع بزرگ از مردم به دور از مسایل قومی،مذهبی و عقیده وی برگزار شده است.
اين مراسم با دعا به روح مارشال افغانستان و صرف غذا که از طرف قونسلگری تهیه شده بود خاتمه یافت.

خبرنگار مجله زن ، امان معاشر