آرشیف

2014-12-20

علم عبدالقدیر

گرامی داشت از بعثت پیامبر بزرگوار اسلام

 

بعثت پیامبر بزرگوار اسلام واقعه بس بزرگ در سر نوشت هدایت بشری بوده ومنشأ تمام فضائل وآغاز بارش فیوضات بیکران سماوی بر بنی نوع انسان است..وقتی بعثت میگوئیم چند مسئله مهم در پیشا پیش چشمان مان مجسم میشود.

اول مبعوث شدن حضرت محمد ص با آغاز وحی برای هدایت ور هنمای جامعه بشری دوم اغاز بعثت با نزول قرآن من حیث وسیلۀ معرفت سوم امر بر خواندن ونوشتن چهارم هم آهنک بودن نظام خلقت وآ فرینش با علم ودانش.وآکاه ساختن انسان بر اینکه فراگیری دانش منحصر بوحی نبوده بلکه ابزار ووسائل  چون خواندن ونوشتن نیز در ارتقای مقام انسانی نقش با سزای دارد.وانسان با استفاده ازین وسائل جهت فراگیری دانش وارتقای مقام انسانی مکلف است.

نخستین نشانه‌های بعثت پیامبر به هنگام 40 سالگی او، رؤیاهای صادقه بوده است، اما آنچه در سیرت النبی به عنوان آغاز بعثت شهرت یافته، شبی در ماه رمضان، یا ماه رجب است که فرشته وحی در غار حرا بر پیامبر ظاهر شد و بر او نخستین آیات سوره علق را برخواند.

فلسفه وحکمت بعثت:مهمترین فلسفه بعثت پیامبران بستر سازی برای تربیه انسانها وشکوفايي توانمندي‌ها و خلاقيت‌ها در همه زمينه‌هاي تكاملي  ‌است و اين رسالت با فر مان بخوان بنام پروردگارت  اعطاي يك بينش مقدس و معنوي و انگيزه هاي عميقاً الهي را به انسان مژده میدهد.وادامه میدهد هر چند انسان از بسته خون ناچیز آفریده شده اما از برکت قدسیت وحی وفضیلت علم ودانش از مکر مترین موجودات روی زمین میشود وچیز های میداند که دیگر موجودات ازان محروم اند.آغاز وحی پیام رسالت است که در مسير اداي اين رسالت بايد طاغوت‌هاي سياسي مانند فرعون،  و طاغوت اقتصادي مانند قارون : و طاغوت فرهنگي مانند‌ سامري،‌ نماد تزوير و شانتاژ تبليغاتي و فرهنگي از ميان برداشته شود وجامعه عاری از ظلم ستم وتزویر وبی عدالتی ساخته شود.

 رسالت پيامبر(ص) اگر چه هدف واحد متعالي دارد، ولي در زمينه‌هاي متنوع مانند، از ميان برداشتن تنگناهاي زندگي طبيعي، نجات بشر از منجلاب خودخواهي و خودكامگي و فزونخواهي و تعصبات و خرافات بي‌پايه و اعتدال بخشيدن به دنياگرايي و آخرت گرايي و در اين باره نيز مي‌فرمايند: از ما نيست كسي كه دنيا را براي آخرت و آخرت را براي دنيا ترك گويد. پيامبر(ص) رسالت وحدت بخشيدن به تمام تعاليم اديان و دستاوردهاي همه انبياي پيشين در قالب اسلام را داشتند، چرا كه اسلام حافظ حرمت همه اديان و انبيا و كتب آسماني است.وروایات از پیامبران پیشین وکتب سماوی حتی من حیث احکام عملی در قرآن شریف موجود است.

بعثت به معناي رستاخيز : بعثت پيامبر(ص) تحول عقلاني و معنوي و علمي بزرگي در تاريخ و تمدن بشري به دنبال داشت و در واقع رستاخيزي در برابر مرگ و اضمحلال فرهنگي بود و اگر بشر از قرون وسطي نجات يافت و از جهل و تعصبات غلطي كه به نام دين به مردم تحميل مي‌شد، رهايي پيدا كرد ‌به مدد دين مبين اسلام و پيامبر اكرم(ص) بود. بعثت پيامبر(ص) با گشودن دريچه‌هاي روشن فرهنگ و تمدن اسلامي جهان بشري را به اوج دانش و معرفت و تلاش فرهنگي رسانيد و اگر تمدن اسلامي و نقش مسلمانان در گذشته و حال از تاريخ حذف شود، دستاوردهاي درخور اعتناي چنداني نخواهيم داشت، حتي تمدن فعلي بشر نيز كه هنوز سرپاست، از مدد الطاف و عنايات معنوي اسلام، قرآن كريم و پيامبر(ص) است.واگر مسلمانان ازین نعمت محروم اند دلیل آن این است که دیگران در عمل ومسلمانها در شعار پابند رساخیز علمی وفر هنگی پیامبر بزرگوار اسلام اند.

بعثت آغاز معجزه پیامبر: يكي از معجزات بزرگ پيامبر(ص) اين بود كه عرب جاهلي را كه حكومت و قانون و عاطفه نمي‌شناخت، از برکت وحی وعنایت الهی با سياست و مردمداري و مهرباني آشنا كرد و از برهوت جاهليت و از ميان شنزارهاي تفتيده، كه جز خار و خس چیزی دیگری عرضه نمي‌كرد، ضخصیت های از هر قوم ورنگ ونژاد امثال «سلمان فارسي»، «بلال حبشي»، «ابوذر غفاري»، «مقداد يمني»، «صهيب رومي» به وجود آورد.

 پیام وداعیه فرهنگي  پيامبر، رهايي از خودخواهي ، درك خداباوري علمي و عيني در ذهن، فكر، اعتقاد، روح و عمل بود به خصوص اهتمام به گذشت و مدارا و حسن خلق با همه انسان‌ها كه بعد از توحيد، بيش از هر چيز بر اين اصل تاكيد شده‌است. به همین تر تیب: نفي تبعيض‌ها و تفاوت‌هاي ظاهري، مادي، قومي، ملي، زباني و نژادي و تاكيد بر فضيلت‌محوري و انصاف‌ خواهي و وحدت انسان و انسانيت، تلاش براي فقرزدايي و جهل‌ستيزي و عدالت‌محوري و كمك صادقانه و خيرخواهانه به همه انسان‌ها از عناصر فرهنگي ديگر بعثت است.  نقش اين عناصر در اعتدال بخشيدن به فرهنگ بشري و رشد مدنيت و معنويت و حسن همزيستي انسان ها بسيار مهم و سازنده بوده است و آينده بشر در گرو شناخت صحيح اين عناصر نهایت سازنده است .

أهداف اجتماعی بعثت:اهداف اجتماعي و فرهنگي بعثت پيامبران بيش از هر چيزبر عدالت و بيرون بردن انسان‌ها از تاريكي‌هاي ضلالت و غفلت و تباهي اخلاقي به سوي انوار درخشان معنويت و عرفان و عبوديت و انسانيت متمركز است و آيه شريفه «يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ» مبين اين موضوع است. وخداوند با اشاره به آيه «لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ» وانمود ساخت که اهداف اجتماعي بعثت پيامبران ارتقاي سطح آگاهي و حساسيت و مسئوليت اجتماعي همگاني است، به گونه‌اي كه مردم خود براي احقاق حق و عدل تلاش كنند، اين هدف مي‌تواند از سوي مردم، تحقق يابد . اگر بعثت انبيا و به خصوص خاتم الرسل نبود، مردم برابري و برادري و قانون و همزيستي را درك نمي‌كردند و از انديشه‌هاي والاي الهي و حكمت هاي جاودانه قرآني محروم بودند.

بعثت پیامبرو پیروان دروغین:بعثت پیامبر با خواندن ونوشتن آغاز شد وحرکت پیروان دروغین وی با آتش زدن مکاتب وکشتن أهل معارف. بعثت پیامبر اسلام اتحاد سیاه وسفید وعرب وعجم چون بلال سلمان وصهیب را به دنبال داشت.اما پیروان جاهل آن که با قلم ونوشتن دشمن اند بر فضیلت سمت وقوم تأکید دارند.بعثت پیامبر حیات آفرید واما مدعیان دروغین راه آن بنام لشکر انصارالسلام ،لشکر طیبه وسپاه محمد ولشکر اسلام زیر همین نام ها اسلام خواهانه در آستانه بعثت سرور کائنات خون یکدیگر را می ریزانند وپیام نفرت انزجار ودهشت را به انحاء عالم می رسانند.بناء وقتی از نور خورشید بعثت صحبت میشود نباید سفید پوشان سیاه دل وتاریک مغز بنام پیروان پیامبر مبعوث خودرا علمبردار راه آن ختم مر تبت بدانند.کسانیکه در محدودۀ کوچک زمین ملیون ها مکعب خون ریختاندند وده ها حزب وگروه تحت نام اسلام ومحمد ساختند.دین را تراش دادند وراه خودرا پرداس دینی دادندین گفتند.د دینی که دیگر دین نیست وراهیکه معبر انسانیت نیست.دینی مفتی جاهل وپیروان بی خبر.پیامبر از چنین پیروان بیزار وخداوند بر چنین بندگان کاذب لعنت می فرستد. عبدالرحمن جامی می سراید…

ای به سرا پردۀ یثرب بخواب         خیز که شد مشرق ومغرب خراب

 دین تـــرا در پیی آرایش انـد          در پیــی آرایش وپیــرایش انـــــد 

بسکه ببستند بر او برگ وساز       گــر تو ببینی اش نشناسیش بــــاز