آرشیف

2017-8-3

محمدگل پویا

گامی بسوی توسعه و پیشرفت !

انجنیر نصیر احمد درانی وزیر احیا وانکشاف دهات ، شخصیت صادق ، وطن دوست و متدین است.  وی در ترکیب هیئت همراه با داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه‌ی کشور وارد غور شد. جناب درانی بعد از ختم محفل که در سالون کنفرانسهای مقام ولایت تدویر یافته بود، فعالیت های ذیل را انجام داد:

۱- دیدار با پرسونل ریاست احیا و انکشاف دهات غور و صحبت روی چالشها ، مشکلات ، برنامه ها و پروژه های انکشاف دهات ، در این دیدار آقای درانی به تمام کارمندان و پرسونل مربوط خاطر نشان ساخت که برای پیش برد وظایف با یک اراده قوی ، عزم راسخ و با روحیه همکاری و همدیگرپذیری با صداقت وایمان داری کامل وظایف محوله خویش را پیش ببرند و هیچگاه به مسایل قومی و اختلافات دست نزنند و آنچه مسئولیت شان است به وجه احسن انجام دهند. وی همچنان یاد آور شد که برای تقسیم پروژه های انکشافی عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن  را درنظر داشته باشند.
۲- افتتاح پل 60 متره که در منطقه پوزلیچ فیروزکوه از برنامه راه سازی روستائی که به هزینه بیشتر از 15 ملیون افغانی ساخته میشود و این پل مشکلات شهروندان آن منطقه را مرفوع خواهند کرد ‌. 
۳- دیدار و نظارت از روند پیشرفت کار پل 40 متره  موتر رو که به هزینه بیشتر از 25 میلیون افغانی با حمایت مالی کشور هندوستان در کنار پل عمومی فیروزکوه ساخته میشود .
انجینر نصیراحمد درانی  تعهد سپرد که در سال بعدی در ساختن پلان انکشافی ریاست های ۳۴ ولایت دخیل بوده و نظر به نیازمندیهای مردم و اصل انکشاف متوازن پروژه ها تقسیم خواهد شد و همچنان خاطر نشان ساخت که دیگر پروژه های منظور شده وکلای پارلمان که به اساس روابط و فشار منظور میکنند برایش قابل قبول نبوده و در ولایاتی که کمتر انکشاف یافته توجه جدی خواهند کرد و درقسمت استخدام کارمندان میثاق شهروندی و دیگری برنامه ها نیز تلاش مینماید تا از کدرهای خود ولایات استفاده شود و چانس بیشتر برایشان داده شود. وی درسال ۱۳۹۷ درنظر دارد که پروژه های عام المنفعه بزرگتری را برای ولایت غور درنظر بگیرد و روی ساختن سرک و آب آشامیدنی تلاش خواهد کرد و در سال جاری ۱۳ ملیون دالر برای توسعه و پیشرفت ولایت غور اختصاص داده شده در سال آینده افزایش پیدا خواهد کرد.
درآخر از تلاشهای پرسونل انکشاف دهات ولایت غور و حمایت مردم برای تطبیق پروژه ها ابراز سپاس و قدر دانی نمود .
محمدگل " پویا "
فعال جامعه مدنی 
 
گامی بسوی توسعه و پیشرفت !

گامی بسوی توسعه و پیشرفت !