آرشیف

2020-11-9

سلیمان کبیر نوری

کچ بازی ترامپ در رینگ های کُشتی کچ

کشتی کچ بازی خشن و نمایشی مخصوص به کشور آمریکا میباشد که این بازی توسط
 ."ین سنت مکن "پایه گذاری و در امریکا مشهور شد

این کُشتی نمایشی در آمریکا «کشتی حرفه‌ ای» و در فرانسه «کچ» نامیده می‌شود.

اکثر تماشاچیان کشتی کچ تصور می کنند که این بازی واقعا کُشتی وحشتناک و
خطرناک است. اما این بازی با قواعد و مقررات ویژه ای که دارد، ضربات آن
نمایشی است، نه واقعی.

در بعضی از کشور ها نشر  بازی کُشتی کچ از طریق رسانه ها ممنوع  میباشد؛
زیرا به ظاهر نهایت شنیع و وحشتناک است.

 مهمتر از همه این که  این بازی نمایشی و تفریحی بخش های کمیدی هم دارد
که آقای  دونالد ترامپ از حزب ریپوبلیکن ها  پیش از رسیدن به ریاست
جمهوری (در جنوری 2017 ) دریکی از این برنامه ها ی بازی کچ، در بخش کمیدی
آن نقش بازی کرده است.*

 شوربختانه که  سرنوشت جهان و بشریت به وسیله ی چنین افراد رقم میخورد.
اکنون در کشتی کچ سیاسی ترامپ با بایدن، ترامپ ناک دون و نقش زمین شده
است.  اما او نمیخواهد تسلیم شود و خود را پیروز انتخابات  2020 هم
میداند. به هر رو. به قول فرانکلن روزولت مشهورترین ومحبوبترین رییس
جمهور امریکا « در امریکا رییس جمهور انتخابی نیست، بل انتصابی است»؛ (هنوز پایان کار انتخابات 2020 فرا نرسیده است. به سان انتخابات سال دوهزار کشتی کچ میان الگور و جو لیبرمن از حزب جمهوریخواه در برابر جورج دبلیو بوش و دیگ چینی از حزب دموکرات) که ال گور پیروز اصلی بود، پس از باز شماری سه ماهه، جورج دبلیو بوش به حکم و دستور از جانب انتصاب کنندگان اصلی (حاکمیت سایه یا دیپ ستیت) پیروز اصلی انتخابات امریکا اعلام شد( به این میگویند رسوایی دیموکراسی امریکایی). این خود درنظرداشت و ادامه سیاست نیولیبرالیزم و گلوبالیزیشن یا جهانی سازی (سیاست غارتگری و چپاول کشور های جهان) میباشد.

مهمتر از همه، مردم افغانستان نباید به پیروزی جوبایدن امیدوار باشند. که
 گویا جو در سیاست  خارجی خویش نسبت به افغانستان تغییراتی را رونما
خواهد ساخت. زمانیکه بارک حسین اوباما از حزب دموکرات در سال 2012  پس از
تعهدات در برابر دیپ ستیت و آیپک (کمیته روابط عمومی امریکا و اسراییل)
به ریاست جمهوری امریکا منصوب گردید، برخلاف شعار های صلح خواهی، نقش یک جنگ افروز را در شرقمیانه بازی کرد تا اینکه جایزه صلح نوبل را که اکنون سیاسی و بازیچه زور آوران شده است برایش نیز تفویض کردند.
بسیار جالب است؛ و من خوب بخاطر دارم؛ زمانیکه باراک اوباما  در جریان
کامپاین اول ریاست جمهوری خویش( 2012) در برابر مسوولین آیپک حضور یافت، راکت پراگنی فلسطینی ها بر اسراییل در برابر حملات جنگنده های اسراییل ادامه
داشت. اسراییل هم با بم های فسفری (فسفر سفید به سه طریق ایجاد سوختگی
عمیق در بافت ها، استنشاق دود، و بلعیدن موجب آسیب دیدگی بدن و مرگ انسان
می‌شود.) که این بم از نظر کنوانسیون های بین المللی در ردیف تسلیحات نا
متعارف قرار گرفته و استفاده ازان ممنوع است، به حملات خود در غزه ادامه
میداد؛ بارک اوباما در برابر کمیته آیپک اظهار داشت که هر راکتی که از
جانب فلسطینی ها بر خانه ی هر اسراییلی اصابت میکند، من احساس میکنم که
این راکت در خانه ی شخصی من اصابت میکند و اشک هم ریخت.
ولی از جانب دگر با وجود همه تشویق و ترغیب جنرال ها و مشاورین پنتاگون
برای حمله ی امریکا به وینزویلا، ترامپ این جنگ را آغاز نکرد؛  اما همین
اکنون، معاون خلیلزاد خانم مولی از حزب دموکرات و یکی از نزدیکان جوبایدن
در پیشبرد پروژه آوردن طالبان در دوحه سرگرم است.
به هرحال سیاست خارجی امریکا شامل تصامیمی از حاکمیت سایه است( کانون توطیه های  جهانی یا بیلدربیرگ) که هر رییس جمهور منتصب به مثابه یک مجری برنامه آن را باید به پیش ببرد. که این خود یکی از رویکرد های رسوایی دیموکراسی در امریکا را به تمثیل میگیرد.
کارل مارکس در صد سال و اندی پیش اذعان داشته بود که انتخابات  در غرب و
امریکا هر یک چند سال پس صورت میگیرد. و این طبقه ی زیر ستم اند که یک تن
از طبقه ی ستمگر را برای ادامه ی ستمگری برای خود انتخاب می کنند.

اما در مورد هموطنان خودمان- این خود مردم افغانستان است که باییست
سرنوشت خویش را خود به دست بگیرند. برای آزادی- رهایی و تامین عدالت و
دموکراسی به پا برخاسته بسیج شوند.  با یک صدا به مذاکره و مصالحه با
شبکه های تروریستی طالب- داعش، حقانی… نه بگویند. مقاومت ملی را اعلام
دارند. ملاهای مومن و وطندوست فتوای جهاد را بر ضد گروهک های طالبی و
داعش اعلام دارند.
 هر خانه، کوچه و پسکوچه و جاده دامی باشد برای دشمنان و نخبگان فروخته
شده، اجیر و خاین این مرز بوم. در غیر آن همچو یما سیاوش ها منتظر ترور
هزاران جوان روشنفکر و خردورز باشیم؛ ناظر حملات تروریستی به نهاد های
دانشگاهی و آموزشی باشیم. و در نهایت همچو گوسپندان برای قربانی انتظار
باشیم تا یکی پی هم نابود شویم!

+++
*

این شما و این هم ویدیوی واقعی کشتی کچ:

 https://www.youtube.com/watch?v=5NsrwH9I9vE