آرشیف

2020-6-1

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

کوهنورد شخصیت سیاسی – اوپراتیفی

 کوهنورد شخصیت سیاسی _ اوپراتیفی اخیراً بر کرسی مقام ولایت غور حضور کاری پیدا فرمودند، و همه امورات ولایت را به دست گرفتند. اداره‌ی که تا گلو غرق در فساد، بی‌عدالتی‌ها، بی‌قانونی‌ها دست و پا نرم می‌نمایند، امورات حکومتی را به دست گرفته‌اند که دور از تحمل، دور از مدارا؛ ظاهراً زیر نام دموکراسی، قلدُر مابانه تجربه شده است. کوهنورد در جریان همه مسایل و مشکلات قرار دارند. کوهنورد روزی که به کرسی مقام ولایت غور جلوس می‌فرمودند، از نرمی و کسالت کرسی به حراس بودند، و به صدای بلند از نرمی این کرسی سخن راند. آری والی محترم سابق غور، که مردی اشرافی اربابی از ارباب‌زادگان هرات، از یک دوش کوهنورد داشتند و دوش دیگرش را شخصیت قد بلند و شانه‌هاش به زمین خم داشتند  ایشان را به کرسی فرود آوردند. من و دختم یلدا دخت فیروزکوهی، به جناب شان سلامتی کاری، از بارگاه بی‌نیاز و نیازپذیر همه دردها و آلام آرزو می‌نماییم. کوهنورد با دستان پاک و عدالت انسانی به پیش‌ خواهند رفت. از فرهنگیان محترم و قلم‌بدستان گرامی آرزو می‌بریم ایشان را همه جانبه در عرصه‌های مطبوعاتی سخن‌رانی‌های اجتماعی همکاری نموده تا باشد در جریان کارکردهای مقام ولایت و خواست‌های مردم غور قرار گیرند.

با سپاس ارادت

​ح یعقوبیان فیروزکوهی