آرشیف

2017-8-8

afrotan

کودتای نرم وبدون باروت!

پیوسته به گذشته فصل دوم بخش ششم:
شاید نه بلکه لابد برخی از دوستان اهل قلم که خود را متعلق به طائفه ای از روشنفکران میدانند بنابر خصلت طبیعی شبه روشنفکر این جهان مجازی بویژه کسانی که در قلمرو خونینی بنام افغانستان برای هزینه های یک صبحانه و یا هم یک وقت غذای مفتکی انتظار تلخ زنگ تلفونی را می کشند که اگر بخت با وی یاری کرد  ازتلویزیونی ، رسانه ای و حتی بلند گوئی برای وی دعوتی برسد تا با تحلیل های هذیان گونه شان از طریق مایکروفونی عقده گشائی کند . وقتی بخش پنجم  و قبلی یادداشت خود را به سلسله وقائع کشور پاکستان را منتشرساختیم برخی از تحلیل گران بزرگواری  چنین استنباط نموده بود که گویا این قلم از استراتیژیی و دکتورین نظامی کشور پاکستان حمایت نموده ام و روی همین دلیل با حلقه های از حزب مسلم لیگ برهبریی محمد نوازشریف و سیاست هایش مخالفت میکنم . عزیزانی که با این قلم ازنزدیک  آشنائی دارند میـــدانند که مــن چه می خواهـــم و چه میـــگوئیــم ؟ این قلم اکیدأ باورد دارد که  اساسأ تشکیل دولتی بنام پاکستان همچون دانه سرطان برای بدنام ساختن دین مقدس اسلام و از همه مهم تر انتقام گیری از مبارزات آزادی خواهانه و استقلال طلبانه چهره های سرشناس نیم قاره هند همچون مهاتما گاندهی رهبرمعنوی و سیاسی نهضت بزرگ  مردم هنــدوستان ، سید ابوالاعلی مودودی رهبر وبنیانگذار جماعت اسلامی هند وسپس پاکستان ، مولانا ابوالکلام آزاد از شخصیت های نامور هند و از رهبران حزب کنگره ملی ، جواهر لعل نهرو از رهبران ارشد هند کبیر وازرهبران بزرگ حزب کنگره ملی هند  درست زمانی تأسیس گردید که یک قلوی دیگری از این جفت  استعماری همزمان در خاورمیانه بنام اسرایل که بیشتر کشور مذهبی یهودی سکولاربود ایجاد گردید .

https://www.youtube.com/watch?v=5J-NbKu0bi8

شگفت انگیز است که در تمامی حیات  مرحوم  مولانا ابوالاعلی مودودی رهبر وبنیانگذار جماعت اسلامی هند مخالفت اش با ایجاد کشور پاکستان را پنهان داشته بود اما موافقان تأسیس پاکستان که متشکل از گروه های بنیاد گرای مذهبی درکشور پاکستان جدید التأسیس بود با آگاهی از اندیشه های آزادی بخش وتوام با قرئت اجتهادی وعقلانی ازاسلام که زنده یاد مولانا ابوالاعلی مودودی آنرا درسینه اش حفرنموده بود آن مرحوم را آماج توطئیه ها قرارداد

http://www.dailymotion.com/video/x5w4eyv

لهذاکاملأ طبیعی است که فرزندش آقای دکتر فاروق حیدر مودودی که در ایالات متحده امریکا به سرمیبرند با سال ها گذشت از وفات علامه مودودی اعلام کند که بلی! والد بزرگوارش  مرحوم علامه سید ابوالاعلی مودودی مخالف نظریه پاکستان وتأسیس کشوری بنام پاکستان بود من نیزبه حیث یک شهروند عادی افغان  اصولأ با الهام  از اندیشه های سیاسی و اجتهادی علامه ابوالاعلی مودودی مخالف نظریه پاکستان و  تأسیس کشوری بنام پاکستان هستم و در همین راه قربانی های ناچیزی را نیز متحمل گشته ام . 

ادامه مطلب در اینچا