آرشیف

2019-4-6

الحاج امین الدین سعـیـدی

کلید کلیسا قیامت در قدس بدست مسلمانان است

بسم الله الرحمن الرحیم

کلید و تنظیم بزرگترین کلیسای جهانی در بیت المقدس به نام کلیسای« قیامت یا رستاخیز » از قرنهای طولانی توسطه رهبران مختلف مذاهب مسیحی به دست مسلمانان داده شده و این کلید و تنظیم امورکلیسا توسط مسلمانان با افتخار تا امروز به دست مسلمانان ادامه دارد.
بلی برخی از حوادثی در تأریخ بشریت وبخصوص در تأریخ ادیان بوقوع پیوسته اند که برای پیروان دین مقدس اسلام، نام و جلال اسلام و مسلمین اهمیت عظیم معنوی دارد ودرس عبرت ناکیبرای مسلمانان و بشریت اند. از آنجمله  نقش کلید دو مرکز عبادی  جهانی که یکیکعبه ودیگری هم کلید کلسیا قیامت ویا کلیسا رستاخیز در سرزمین بیت المقدس، از اهمیت خاص تاریخی و سیاسی، دینی و اجتماعی برخوردار است.
بعد از اینکه در ما ه مبارک رمضان در سال هشتم هجری مکه 
 معظمه توسط مسلمانان فتح شد، ومسلمانان به فتح عظیم دست یافتند حضرت  بلال بر بام کعبه به دستور پیامبر صلی الله علیه وسلم ندای الله اکبر رادر فضای مکه اعلام داشت ، فاتحین قهرمان اسلام به هدایت پیامبر بزرگوار شان  لباسهى خود را بالا زدند و با ظرفها و سطل ها ، درون و بیرون کعبه را به وسیله آب زمزم شست و شو گردند. تا توسط آب زمام تمام  آثار مشرکان محو و نابود گردد.
بعد از تنظیف کعبه پیامبر صلی الله علیه وسلم پرسید : عثمان بن طلحه کجاست؟ او را فراخواندند. پیامبرصلی الله علیه وسلم  به او گفت:«ای عثمان! بیا و کلیدهایت را بگیر؛ امروز روز نیکوکاری و وفاست». در روایت ابن سعد آمده که فرمود: «کلید را برای همیشه بگیر و جز ظالمان، کسی دیگر منصب کلیدداری را از شما نخواهد گرفت. ای عثمان! خداوند، شما را امین خانه‌اش گردانیده است؛ لذا شما نیز از آنچه که از بابت این خانه به شما می‌رسد، درست و صحیح استفاده کنید .
مسؤلیت ونگهداری این کلید تا به امروز در تصرف فامیل «بنی  شیبه » می باشد.
میگویند از زمانیکه فتح مکه توسط رسول الله صلی الله علیه وسلم صورت گرفته تا به امروز  58بار قفل کعبه تجدید و نوساخته شده که کلید این قفل ها مطابق روایات  تاریخ54کلید کعبه همین حالا در موزیم «توپقاپی» استانبول، دو کلید در مجموعه نهاد السعید، یکی از این کلید ها در موزیم لوور باریس و کلید دیگر از این کلید ها در موزیم هنر اسلامی قاهره منحیث سند تاریخی وتَبَرُک اسلامی نگهداری ومحافظت میگردد. 
تسلیمی کلید بیت المقدس :
در زمان خلافت امیر المؤمنین حضرت عمر (رض) به چهار نفر صحابه مشهور اسلام هریک حضرات ابوعبیدة بن الجرّاح، معاذ بن جبل، عمرو بن العاص و یزید بن ابی سفیان، هدایت فرمودند تا بسوی قدس حرکت فرمایندوشهر قدس را درتصرف لوای اسلام وحکومت اسلامی درآورد.
 سپاه اسلام با شنیدن این خبربا تمام ذوق وشوق غرض آزادی قُدس  به سوی بیت المَقْدَس در حرکت شدند ودیری نگذشت که سپاه اسلام این شهرتاریخی را در محاصره خویش درآورند.

ادامه مطلب در اینجا