آرشیف

2014-12-30

عزیزالله سروش

کشف رویش جدید استفاده از «قیر ایزوگام» در ولایت غور

به نام خدا
 بعد از تکمیل شدن کار تعمیر جدید ولایت مقدار «قیرایزوگام» در یکی از انبارهای ولایت نگهداری میشد که در زمستان 1390 اجیران ولایت بعد از تلاشهای زیاد موفق به کشف استفاده جدید آن گردید، اجیران ولایت بلاخره بعد از سعی و تلاش زیاد دریافتند که از قیرایزوگام میتوان در روشن کردن بخاری ها و گرم کردن ادارات استفاده بهینه را از آن نمود و مقدار آن را در بین شان تقسیم نمودند که بیش از نصف آن مورد استفاده قرار گرفت و مدتی لبخند که ناشی از رضایت بود در لبان اجیران دیده میشد تا اینکه مسئولین از آن خبردار شده و از استفاده آن در بخاریها جلوگیری به عمل نمودند.

عزیزالله سروش
شهر چغچران