آرشیف

2014-12-11

غلام علی فگارزاده

کسب مدال برای افغانستان مبارک باد!

از در يافت خبر خوش وسرور آفرين دريافت مدال های طلا و نقره توسط ارجمندی بصير احمد جان حبيبی در مسابقات امسال "کپ قزاقستان"، نهايت احساس افتخار و شادمانی کردم. بصير احمد جان حبيبی عضو فعال تيم ملی تکواندوی افغانستان يکی از جوانان متين العزم و فعال ولايت غور است که خوشبختانه با درخشش فوق العاده در مسابقات "کپ قزاقستان" توانست ردۀ بلند پيروزی را نصيب خود و نصيب کشور خويش افغانستان نمايد.
قهرمانانی چون نثار احمد جان حبيبی در واقعيت امر، سيمبول شهامت، عزم مستحکم  و ارادۀ نيک يک ملت و يک کشوراند که  با اشتراک شان در هر مسابقۀ ورزشی هر بار به کشور شان افتخار می آفرينند و شکوه و عزت می بخشند.
بنابران جا دارد تا اين پيروزی را به محترم نثار احمد حبيبی پدر بصيراحمدجان، به مردم ولايت غور و به همه مردم افغانستان از صميم قلب تبريک و شادباش عرض کرده و از خداوند بزرگ برای ارجمندی بصير احمد جان حبيبی مؤفقيتهای مزيد استدعا نمايم.
با احترام
فگارزاده