آرشیف

2015-7-1

ماریا دارو

کتاب های هنرمندان تاریخ ساز تیاتر و چهره های جاودان آنلین

 اثـــر  مـــاریـــا  دارو

 هنرمندان  تاریخ  ساز تیاتر  و چهره  های  جاودان کتاب هایست  که  در اثر  تحقیقات  زیاد  طی  چهارسال از آغاز  تیاتر در افغانستان  تا مسدود ساختن  تمام  ابعاد فرهنگی  در زمان  طالبان  با معرفی  هنرمندان تیاتر  وچهره  های  ماندگار فرهنگی  در رشته تحریر  آورده  شده  است.

 همچنان  این  کتابها  از تاسیس  رادیو  ُ تلویزیون  و  معرفی  موسسین آن  ُ صورتگران – شعراء  نویسندگان شهیر و موسیقی دانان کشور نیز سخن  میگوید.

کتابهای مذکور  براساس اسناد و تحقیقات  تاریخی دست داشته  و مصاحبه ها و تماس های  مستقیم با آنعده  فرهنگیان  بدسترس  نویسنده  قرار گرفته  ُ نوشته شده  است 

 درسال  (2013 ) میلادی  تحریر دوکتاب  نویسنده  « چهره های جاودن  و هنرمندان تاریخ ساز » ختم  شد و در جنوری  سال  (2014  ) میلادی برای  اولین بار  بتعداد محدود در کشور  کانادا از بودجه  شخصی  مولف   به طبع  رسید و مورد توجه  علاقمندان قرار گرفت .  

در اثر  تقاضای دوستان   کتاب ها جهت چاپ دوم  در  ماه  جنون  سال  ( 2014 ) به درسترس  وزارت  اطلاعات  فرهنگ افغانستان گذاشته شدُ تا از محتوای  ان تمام مردم  افغانستان مستفید گردند.

محترم جلال  نورانی که  سمت  مشاور ارشد  وزارت  اطلاعات  وفرهنگ را داشتند ُ  امر چاپ دوم  این کتب  رااز وزیر وقت  جناب « سید مخدوم  رهین » اخذ وبه ریس  بیهقی  آقای  « معراج الدین  محتاجح » سپرد . 

این پروسه  مدت بیشتر از یکسال  را دربرگرفت  و به بهانه های  مختلف از چاپ  آن با موجودیت  امر وزیر شانه  خالی  نمودند . بناٌ تصمیم گرفتم  که کتاب ها را در انترنت در دسترس  علاقمندان قرار بدهم . 

اکنون در سایت انترنتی  خودم بنام  (  mariadaro.com ) و سایر سایت  های  دوستان  قرار داده  شده است که علاقمندان میتوانند آنرا مطالعه  دانلود  و چاپ نمایند. 

این هم لینک  کتاب های  «هنرمندان تاریخ  ساز تیاتر  و چهره  های  جاودان»

The books:

هنرمندان  تاریخ ساز تیاتر 

چهره  های جاودان 

هم چنین با گشودن ( سایت  ماریا  دارو ) بروی  پشتی  کتابهای متذکره کلیک نمود  ُ مطالعه  – دانلود  و چاپ  نماید.

کتاب های  هنرمندان  تاریخ ساز  تیاتر و چهره های  جاودانکتاب های  هنرمندان  تاریخ ساز  تیاتر و چهره های  جاودان