X

آرشیف

کاریکاتورى ساختن ارزشها و برگزاریی لویه جرگه در افغانستان
دسامبر 30, 2014

afrotan

نیم نگاهی به برنامه های انتخاباتی شوالیه های مذهبی و لیبرال ها تازه نفَس !

 

 

به شخصی که نهایت به ضعف و پیری رسیده و از کار افتاده بود، ولی هنوز هم رجز می‌خواند و برای این و آن خط و نشان می‌کشید، یکی از کسانی که وی برایش خط و نشان کشیده بود گفت ؛ برو یکمرتبه در آئینه نگاه کن تا خود را ببینی تا دیگر اینهمه رجز خوانی نکنی و برای دیگران خط ونشان نه کشی ! آن مرد وقتی خود را در آئینه نظاره کرد و بعد از مشاهده حال زار و حالت فرتوت خود در آینه دید بلادرنگ گفت؛ های ..های آینه ها هم، آینه‌های قدیم !

 

بخش اول 

مدتی این مثنوی تأخیر شد ، در یادداشت های قبلی راجع به انتخابات و کاندیداهای آن مختصر اشاراتی داشتم ، هرچند قرار بود آن حکایت و آن داستان شگفتی از کاندیداهای ریاست جمهوری را به یک فرصت دیگری واگذار کنم اما دو سه روز پیش بود یکی از شبکه های تلویزیونی بنام طلوع که از کابل پایتخت افغانستان نشرات دارد و پیوسته برنامه های عمومی و اقتصادی کاندیدا ها را از زبان کاندیداهای ریاست جمهوری به اطلاع مردم افغانستان میرساند گفتگو با یکی ازرجال برجسته تاریخ معاصر وستون فقرات نه تنها جهاد مقدس مردم افغانستان بلکه پشتیبان و تیوری سازدوازده ساله حاکمیت رژیم مافیائی به شمار میرود منتشر میساخت ؛انتشارزنجیره ای آن گفتگو موجب گردید تا به بهانه تحلیل و نقد آگاهی بخش و دلسوزانه بر مواضع پارادُکسیال و ضد ونقیض جلالتمآب عبدالرسول سیاف رئیس حزب دعوت اسلامی افغانستان ، مالک شبکه تلویزیونی دعوت و چندین صد هکتار زمین غصب شده و همچنان مالک شهرکها و هوتل های مجلل در زیباترین نقاط تفریحی شهر کابل مبحث گذشته را دوباره بر سر دست گرفتم و در این میان خبر برگزاریی لویه جرگه مشورتی که به بهانه انعقاد پیمان امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده امریکا در مقر دائمی آن یعنی خیمه لویه جرگه منتشرشد و در یک فضای " ضل الهی و سلطانی!! " و دراوج یک هیاهوی مصنوعی و شعاری با سخنان والاحضرت حامد کرزی بازگشائی یافت و در اخبار آورده اند که لویه جرگه عنعنوی زیر فشار سنگین مخالفین قرارداد امنیتی میان افغانستان وایالات متحده امریکا افتتاح گردید، حالا بگذاریم ، داستان " افتضاحیه !! " لویه جرگه ای مشورتی و معاملات پشت پرده ء آن که به خواست و اشاره مستقیم شبکه های استخباراتی دائر گردیده بود در بخش های دیگری که اگر خداوند توفیق عنایت کرد مورد تجزیه وتحلیل قرار دهیم اما اکنون به دلیل تناقضات جوهری در اظهارات جناب شیخ الحدیث عبدالرب رسول سیاف که آخیرأ برای اشغال کرسی باشی گریی* ارگ یا همان ریاست جمهوری سابق افغانستان کمر همت بسته است سخنانی که در محافل مختلفه ایراد می فرمایند ومانیفیست اصلی برای مقام ریاست جمهوری اش مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم .

کاریکاتورى ساختن ارزشها و برگزاریی لویه جرگه در افغانستان

اما بد نخواهد بود تا نخست به سخنرانی تاریخی استاد سیاف اشارات مختصری داشته باشیم که بتاریخ هشتم سپتمبر سال ۲۰۱۲ میلادی به مناسبت بزرگداشت از شهادت فرمانده رشید و نامور جهاد احمد شاه مسعود در کابل ایراد نموده بود نخست میخواهم توجه همه عزیزانی را به شنیدن و دیدن قسمت های از آن سخنان جلب کنم که والا جناب استاد عبدالرب رسول سیاف ضمن تحلیل شبه عالمانه اش از بحران در افغانستان ایراد نموده بود و همان تحلیل و نکته نظراتش بنیاد و پایه های از دکتورینی گردید که اگرخداوند بزرگ و مردم دیانت شعار افغانستان بخواهند برای تحقق برنامه های اسلام ناب محمدی (ص) درکسوت مقام ریاست جمهوری افغانستان تحقق خواهند یافت .!! تمنا میکنم این ویدیورا تا آخیر ببنید و پس ازدیدن آن ، تحلیل هایم راجع به این سخنان را که باور دارم لابد دارای عیب و نقصی خواهند بود مطالعه فرمائید .

http://www.youtube.com/watch?v=BkonnyzI–E

چنانچه در قسمتی از این ویدیوشنیدید و دیدید که چگونه جناب شیخ سیاف آن مرشد بی بدیل مافیای قدرت در افغانستان برای بوجود آوردن امنیت و تحقق عدالت انو شیروانی در جامعه افغانستان روی و قیافه دیکتاتور ها ی خونریز تاریخ را سفید میسازد .! زیرا پیش از این در این آشفته بازار افغانی مافیای قدرت شبه روشنفکرانی را دیده بودیم که برای مشارکت وسهم دربازیی قدرت به صغری و کبرای معیوب منطق رو می آورند اما هیچگاه نه دیده بودیم و نه شنیده ایم که ازخدا و کتاب اش قرآن کریم را که جزئ از اعتقادات و ایمان مردم شریف و مظلوم ما محسوب می شوند با چنین شیوه رسوا و مضحکی در راه ارضای غرائز قدرت وثروت خویش استفادهنموده باشند . چنانچه می بینید برای حق جلوه دادن خود که گویا مردم افغانستان قدر ومنزلت مجاهدان اصیلی که به نمائنده گی از همین مردم به جهاد و مبارزه پرداخته بودند به داستان های فریبنده وواهی رو می آورد و میفرمائند که هیچگاه همه افراد در قهرمانی ها و حماسه ها سهیم نه میباشند مگر وظیفه ایمانی و ملی تمامی افراد یک ملت است که از قهرمانی ها و حماسه های قهرمانان خود دفاع کنند و هرکسی که برای ملت خود افتخار را کمائی میکند همه ملت در او شریک میباشد ووظیفه همه ملت هم است که از آن افتخارات حمایت هم بکند و عزت هم بکند !!……چند روز پیش در لندن مسابقه بود یک ورزشکار ما وشما بنام ، تخلص اش نیک پا بود او یک مدال برونز آورد ، از او بسیار استقبال کردیم و مستحق هم بود دیگر هم باید استقبال کنیم ! چند وقت پیش یا یکسال پیش تیم کرکیت ما میدان را زده بود ، خانه شان آباد استقبال کردیم دیگه هم باید استقبال کنیم ….لکین سخت جفا درمورد کسانی روان است که دو امپراطوری را زانویشان را برزمین آورد و تاحالا کسی از آنها سم استقبال نکرده است …..تنها در آغوش قرن بیست این ملت کفر شکن و طاغوت شکن دو امپراطوری را شکست داده از هم متلاشی اش ساخته هم امپراطوریی صاحب زنجیر های سیاه و هم امپراطوریی که زنجیر های سرخ بدست داشتند هردوی شانرا شکست داد ! ولی به عوض ازاینکه این مردم تقدیر شود همه روز دردست هرکسی یک سوته است ودر فرق مجاهد حواله کرده میرود ، که هله مجاهد جنایتکار است !! هله مجاهد جانی است ، هله مجاهد دهشت گرد است !! از برای خدا همین کسانی که همین کار را میکند متوجه نیستند که برضد دین خود ، بر ضد تاریخ خود ، برضد افتخارات ملت خود میجنگند !همین حالی گپ جهاد را از تاریخ افغانستان بردارید افغانستان چه دارد ؟ …که مدال هم می دهیم یا مدال میرمسجدی خان است ، مجاهد بود . مدال میر بچه خان است ، مجاهد بود ، مدال احمد شاه بابا است مجاهد بود، مدال ملا مشک عالم است مجاهد بود ، مدال مولوی عبد الله **است مجاهد بود ؛…دیگه افتخار تانرا نشان دهید ؟

کاریکاتورى ساختن ارزشها و برگزاریی لویه جرگه در افغانستان

چیزی که ما داریم دست آورد جهاد و مجاهدین است !! چرا در حق این ملت اینقدر جفا می کنید که در گرد میز نشسته میباشد از یکطرف هم یک کسی دی ، سی را متوجه مجاهد ساخته و وار میکند که مجاهد است ، کسی دیگر تفنگ در دست اش ، کسی پیکا را در دست میگیرد ، این درحق ملک خیانت است …هرکسی که بر ضد مجاهد حرف میزند در حقیقت او دشمن ملت خود و دشمن کشور خود و دشمن سلامت و آزادی این کشور است ….مهمترین و درعین حال مسخره ترین قسمت سخنان این ستون مذهبی مافیای حاکم بر سرنوشت افغانستان آنگاه و آنجا ست که وی از میارفتن هیبت دولت یا همان (مشروعیت!! ) در افغانستان سخن میگوید و چنین بیان میکند : دولت ، هیبت ، منعت و هیمنت خود را از دست داده ، به همین خاطر از دست داده که همین جا ما میبینیم آن روز یک جنازه را پراندند سی نفر در آن شهید شد ، پنجاه نفر زخمی ! ببینید همانهای که میگویند که ما برضد کافر مبارزه میکنیم و بر ضد خارجی ها میجنگیم ، آن جنازه -جنازه ای مسلمان بود جنازه ای کافرراخوکسی نه میخواند کسانی که پشت اش استاد بودند همه مسلمان بودند ………. سبا روزببینی همو کسی که انتحاری و تروریست را آورده یک بوجی دالر پشت اش روان میباشد هنوز همو دوسیه اش مراحل نهائی را طی کرده نه میباشد که خلاص میشود .اگر بندی هم شد دیگه عملیات تروریستی را از پلچرخی رهبری میکنه اگر من دروغ میگویم از وزیر داخله و از وزیر عدلیه پرسان کنید …….وی بخاطر فریب افکار عامه به روایتی از احمد ابن حنبل متوصل میشود که میگوید که میگوید اگر جاهل نه میفهمد و عالم هم از ترس سکوت میکند حق چه وقت ظاهر میشود ؟ همیم کار های که امروز روان است موتر را استاد کن ، نفر را از پیش اش پایان کن با تار گودی پران او را غرغره کن و گردن اش را ببر ! یا می آیند در یک جایی سی نفر را می پرانند ، چهل نفر را می پرانند ، موتر را می پرانند از موتر مردم را پایان میکنند و سر هایش را میزنند ، !!! همین حد حِرابت در کجا تطبیق می شود ؟ اگر همین جا تطبیق نشود با وضاحت میگویم آنهای که این کار ها را میکنند ، جنگ با خدا ورسول دارند ،تنها جنگ با ما وشما ندارند ! إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سورة المائدة . {33} 
خدا میگویند که این مردم در زمین به فساد جولان دارند اینها با خدا ورسول درجنگ هستند ! ایطورنه گفته که این ها را بکُشید ، قرآن میگوید که اینها راخوب بکشید ، خوب !معنای خوب کشتن را می فهمید که به زجربکشید !! خوب به داربزنید ! بانیم که یکماه مردم سیل اش را بکنه ! خوب دست راست و پای چپ اش را قطع کنید و خوب از روس زمین گم شان کنید ..من برایتان میگویم و از پشت همین میکروفون برایتان صدا میکنم ؛ پنج نفر از همین جنایتکاران متکرری که انتحاری را بیاور و ببر، بمب را بیار و ببر میکند اگر پنج نفر شانرا در همین پنج دروازه کابل برای یکهفته آویزان کنید ، اگر بعد از او شما انتحاری را در کابل دیدید بیاید مرا به عوض شان اعدام کنید ، 
همین کار یکدفعه شود …آقای شیخ الحدیث سیاف باز هم وقتی عواقب این جنایت تاریخی را مینگرد بخاطر قناعت وجدان عمومی جامعه و کسانی که برای سخنرانی وی آورده شده اند به قرآن متوصل میشود و به قول از قرآن پاک به مبحث قصاص اشاره میکند و میگوید : وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الألْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ . العیاذ ُ بالله ، العاذ ُ بالله گپ خدا خو دروغ نیست ؛برا یتان گفته که در قصاص برایتان زندگی است ای صاحبان خِرد ! اگر یکنفر کشته میشود ، صد ها نفر دیگر حیاتش در امن میشود . …گپ واضیح است روشن است تا حدود خدا تطبیق نه شود در این ملک امن نه می اید ، تا که بالادستی نباشد در این ملک صلح نه می اید ……….

ادامه دارد

* باشی . (ترکی ، ص نسبی ) مرکب از باش بمعنی سر و «ی » نسبت ، بمعنی مقدم و رئیس . وآن بیشتر در ترکیبات بکار رود. سردار. (غیاث اللغات )…
** ملا عبدالله گردیزی معروف به ملای لنگ وهمکارش ملا عبدالرشید با ماهیت به ظاهر مذهبی ولی درواقع با ماهیت سیاسی با مداخله استعماروبه نفع استعماربه تشویق نورالمشایخ وهمدستی محمد نادر .

 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.