آرشیف

2022-6-4

Shahla Latifi

چهره ای من

گاهی

چهره ای من

در ازدحامی

از میان روح دختری دهکده

با چشمان ساکت ولی سخنگو

لحظه ای سوسو می‌زند

گاهی

دستان من

طولانی

نامریی

با قلم‌موی لطیف

بی‌قراری جهان را نقاشی می‌کند

گاهی

اندام من

چون مجسمه ای

همچون رویایی

سبز و گسترده

زیر پرده ای آسمان به خواب می‌رود

گاهی، قلب من

در سفر

از میان ارواح

در حرکت زیر انبوه ساعت‌ها

به درون خود می‌نگرد و با خود می‌گوید:من، مملو از عشق

میانه ی زندگی

با هزاران گام

سریع‌تر از زمان

از درب بلورین خورشید می‌گذرم تا به ابدیت برسم

 

شهلا لطیفی

بیست و دو ماه مه/ ماه می ۲۰۲۲(میلادی)