آرشیف

2017-3-15

امان معاشر

چهار شنبه سوری مبارک

چهار شنبه سوری مبارک

چهارشنبه سوری اولین جشن نوروزی سال است.سور به زبان عربی افت و بلا معنی شده و به فارسی انرا سور یعنی شوم از عربی گرفته‌اند و روز چهرشنبه هفته را روز نیک نمی دانند. در اصل سور کلیمه یهودی است که خوشی و شادی انرا معنی می کنند.
مردم بخارا و خوارزم و قفقاز ازین روز را شاندار تجلیل می‌کنند و هفت شبانه‌روز شب ها کوپه های آتش می افروزند از بالای آن می جهند و به این باور اند که سرخی و گرمی آتش که بر سردی زمستان کامیاب شده است ، در زندگی‌شان دلگرمی، به دسترخوان شان برکت و در قلب شان عشق می فزایند.
درشمال افغانستان معمولن چهار شنبه زیارت می‌روند بخصوص درین ایام به زیارت های بالای تپه می‌روند و در آنجا پلته روشن می کنند.این نشانی از زرتشت بر ما مانده است.بعد از آشغال سرزمین ما توسط عرب پدران ما بزرگان مذهبی آتش پرستی خود را دور از نظر عرب داشتند و بعد از وفات آن‌ها بی نام اصلی در سر های تپه ها و کو ها دفن خاک نمودند . ارادتمندان آن‌ها بالای قبر ان‌ها رفته پلته روشن و از روح آن‌ها طلب شفاعت در روز قیامت و بهروزی و کامیابی در زندگی می‌کردند این رسم پلته روشن کردن تا حال باقیست .
در کانادا در شهر که من زندگی دارم این جشن همه ساله در مرکز شهر ونکوور با افروختن کوه پایه‌های آتش توسط ایرانیان به همیاری دولت کانادا شاندار تجلیل می‌شود که من همه ساله با علاقه آنجا اشتراک می‌کردم امسال باریدن بارش و خستگی از کار نتوانستم در مراسم اشتراک کنم ، در خانه خود آتش افروزختم و به نیت خیر این روز با خوشی میگذارانم.
دلهایتان گرم ،رویتان سرخ و قلب هایتان پر از عشق باد

امان معاشر