آرشیف

2018-6-5

afrotan

چهار سال روزه گرفتن نسخه مجرب !

وقتی جان ایف کندی John F. Kennedy  رئیس جمهور فقید امریکا درسال ۱۹۶۱ قصد تسلط برکاخ سفید را کرد و می خواست رئیس جمهورامریکا شود  هرچه کلاه و دستکش و جوراب و زیر پوشی به بازار آمد تمثال بی مثال ایشان را به عنوان آرم به یدک می کشید ،همین  آقای کندی زنانی  را نیز استخدام کرده بود که جورابهای با انواع و اقسام تصاویر ایشان در ژستهای مختلف می پوشیدند وچنان تبلیغ میکردند که هرچه رأی دهنده بود به جان ایف کندی رأی میداد .
اتفاقأ از دیر بدینسو حال وهوای انتخاباتی که نه میتوان آنرا برخاسته از اراده ای آزاد فرد فردی از شهروندان مظلوم و جنگ زده کشوردانیست چنین رنگ وبوگرفته است . تنور تبلیغات چنان گرم شده است که هر کی از راه می رسد او نیز نانی میپزد تا نوای بدست آرد . راستی آیا این شیوه عجیب وغریب پوپولیستی تبلیغاتی در انتخابات بروزن انتصابات افغانستان  بروی کدامین معیار های فکری استواراست  ؟ آیا وقت آن نرسیده است که باگذشت هفده سال تمام بلکه در چندین  دهه جنگ وخونریزی شعار های گوناگون ایدئولوژیکی تمامی آنانیکه در شرائط آرام و دموکراتیک شالوده ای یک اندیشه ء مبتنی بر عدالت اجتماعی و اقتصادی را پایه گزاری نموده بودند واکنون نیزدرسخت ترین شرائط اقتصادی و فرهنگی درمیدان شکست خورده نظام شبه سرمایه داری و بازار آزاد بر"وزن آزار"  وظیفه مقدس پادویی را انجام میدهند  اعلام بدارند که نظام کاریکاتوریی موسوم به بازارآزاد شبه لبرال،دموکراتیک اسلامی وغیره هرچند مقبول و جاسازی شده درویترین شیشه ای ائتلاف جهانی مبارزه با تروریزم  است کارآمد جامعه ومردم ما نبوده است ؟  آیا براستی هم معیار های ایدئولوژیک و غیر ایدئولوژیک شان این وضعیت تاروتاریک مملکت اند که نه تنها مخالفین سیاسی و همچنان مسلح این نظام فرسوده مافیائی بلکه  نگهبانان و رجال شماره اول مملکت نه میتوانند از ناکار آمدی این نظام چشم بپوشانند .

ادامه مطلب در اینجا