آرشیف

2018-2-3

ضیاالدین رفأ

چند قطعه عکس از مسیر غور و بامیان

ضیا الدین رفا، یکی از عکاسان اماتور همیشه عکس های جالب از جاهائیکه دیدن می کند، عکاسی میکنید که همیشه مورد توجه علاقه مندان هنر عکاسی قرار میگیرد.
این بار ضیا الدین رفا در مسیر سفرش از ولایت غور به ولایت بامیان، این چند قطعه عکس را عکس برداری کرده است که با شما به اشتراک میگذاریم.
جام غور

چند قطعه عکس از مسیر غور و بامیان

چند قطعه عکس از مسیر غور و بامیان

چند قطعه عکس از مسیر غور و بامیان
 

چند قطعه عکس از مسیر غور و بامیان

چند قطعه عکس از مسیر غور و بامیان