آرشیف

2017-1-28

Shahla Latifi

چشمان شوق

زين تلاطم چشم گهری درد بخيزد
وآنگه ز شرارش شعله ی زرد بخيزد
ز پيكره ی تيره در اعماق نيمه شب
موج فتانه اش پی نبرد بخيزد
ز اين سرای ماتم و بحران آرزو
مستانه لمحه ی ميان گرد بخيزد
چشمان شوق ضرير سراپرده ی اغراض
خوش جرقه ی مستی ز لمس فرد بخيزد
صياد دل غريق التماس به حسرتی 
گلبانگ حيرتش كه همچو رعد بخيزد
اسرار شبانگاهی زآن پرده ی اميد
 زين خلوت روحم با آهی سرد بخيزد

(شهلا لطیفی)
 از چاپ دوم( پرستوها) با نقد مکمل جناب باران