X

آرشیف

چرا روزه میگریم

ماه مبارک رمضان نعمت وفرصت بزرگی است که نباید ساده از دست برود با فرا رسیدن ماه رمضان، غریو شادی و همهمه عاشقان خدا به آسمان عروج میکند و مژده اسارت شیطان و هوای نفسْ در همه جا پیچید. آری مسلمانان واقعی انتظار رسیدن چنین ماهی را دارند ماهی که جان را طراوتی دوباره می بخشد و زنگار از چهرۀروان آدمی می شوید. طلوع طلیعه پر طلعت این ماه بر درخشش حیات انسانهای مؤمن می افزاید وبه ایشان توفیق میدهد تا به أهداف بس عالی دست یابد.أهداف خود سازی واثر گزاری بر دیگران، هدف نزدیکی بخدا، أهداف کمک به نیاز مندان،و أهداف پیروزی بر شیطان وهمه دشمنان…
در مورد حکمت وفلسفه روزه ماه مبارک رمضان از متن قرآن کریم وفحوای ومحتوای احادیث رسول اکرم ص وتحقیق دانشمندان وفلاسفه مقالات زیاد نوشته شده.از آنجائیکه روزه ریشه وپیوند با فطرت انسان دارد خداوند ج فرموده است امساک ماه مبارک رمضان بر شما فرض شده چنانچه بر امت های قبل از شما نیز فرض بوده وحکمتش شکران نعمت پروردگار وپارسائی وپر هیزگاریست؛ درین ماه قرآن کتاب هدایت بشریت در شب قدرنازل شده شبیکه عبادت در آن وحتی در یک لحظه آن بیشتر از هزار ماه در اوقات دیگر ثواب دارد واین ماه وسیله است برای افزایش ثواب صدقات شما ونجات انسان از آتش دوزخ وچه خوب است ترجمه خطبه پیامبر بزرگوار اسلام را که در ماه مبارک رمضان ارشاد فرموده اند تقدیم حضور روزه داران گرامی نمایم تا خودرا در آئینه آن بهتر ببینند.
ترجمه خطبه پیامبر بزرگوار اسلام در ارتباط به فضائل ماه مبارک رمضان:
اى مردم ؛ ماه خدا ماه با بركت و رحمت و آمرزش به شما رو كرده است ، ماهى كه پیش خدا بهترین ماهها است و روزهایش بهترین روزها و شبهایش ‍ بهترین شبها و ساعاتش بهترین ساعات ، آن ماهى است كه در آن دعوت شده اید به مهمانى خدا و نفسهاى شما در آن تسبیح است و خواب شما در آن عبادت است . كردارتان در آن پذیرفته و دعایتان مستجاب ، از خدا بخواهید تا شمارا با نیات درست و دلهاى پاك براى گر فتن روزه و خواندن قرآن درین ماه موفق دارد. بدبخت آنكه از آمرزش خدا در این ماه محروم گردد. به گرسنگى و تشنگى خود در آن ، گرسنگى و تشنگى روز قیامت را یاد كنید، و بر فقرا و مساكین خود صدقه دهید، و بزرگان خود را احترام كنید و خوردان را ترحم كنید و صله رحم كنید و زبانها را نگهدارید و از آنچه خدا دیدنش را حلال نكرده چشم بپوشید و آنچه را از شنیدنش ‍ حلال نكرده گوش ببندید، و بر یتیمان دیگران مهر ورزید تا بر یتیمان شما مهر ورزند، و به درگاه خدا از گناهان خود توبه كنید و در وقت نماز دست به دعا بردارید كه بهترین ساعتها است ، خدا در آن لحظه لطف به بندگان خود دارد وبه مناجات آنها پاسخ دهد و فریاد آنها را لبیك گوید و درخواست آنها را بدهد و دعاى آنها را مستجاب كند.
اى مردم نفس شما درگرو كردار شماست . آن را به استغفار رها كنید، بار گناه بر دوش شما سنگینى دارد، به طول سجود، آن را سبك كنید اى مردم هر كدام از شما در این ماه یك روزه دار را افطار دهد نزد خدا ثواب آزاد كردن بنده اى دارد و گناهان گذشته اش آمرزیده گردد. د.
اى مردم هر كه در این ماه خوش خلقى كند، جواز عبور صراط او باشد در روزى كه همه قدمها بلغزد، هر كه در آن تخفیف دهد بر مملوكان خود خدا حسابش را تخفیف دهد و هر كه شر خود را باز دارد خدا خشم خود را از او باز دارد روزى كه ملاقاتش كند، و هر كه در آن یتیمى را گرامى دارد خدا روز ملاقاتش او را گرامى دارد و هر كه در آن صله رحم كند خداوند روز دیدار او با او صله اش دهد، به رحمت خود، و هر كه قطع رحم كند، خدا در روز ملاقاتش رحمت خود را از ببرد. هر كه نماز مستحبى بخواند، خدا برات آزادى از آتش برایش بنویسد، و هر كه در آن واجبى ادا كند، ثواب كسى دارد كه هفتاد واجب در ماههاى دیگر ادا كند، و هر كه در آن بر من بسیار صلوات فرستد خدا روزى كه میزانها سبك است میزانش را سنگین كند. هر كه یك آیه قرآن در آن بخواند چون كسى باشد كه در ماههاى دیگر یك ختم قرآن كند.اى مردم درهاى بهشت در این ماه گشوده است ، از خدا بخواهید كه آنها را به روى شما نبندد، درهاى دوزخ در این ماه بسته است ، از پروردگار خود بخواهید كه به روى شما آنها را نگشاید. شیاطین در آن دربندند از پروردگار خود بخواهید كه دیگر آنها را بر شما مسلط نكند.
امید وارم مسلمانان درین ماه هدفمندانه روزه بگیرند : هدف شان تربیت وتزکیه جسم وجان باشد ومیزان مروت وجوان مردی را با خیرات وصدقات بلنند ببرند.مصارف را کاهش وصدقات را افزایش دهند بیشتر از هر زمانی صبور وبرد بار باشند و قرآن را خلق وخوی خویش بگردانند ودر دهه أخیر ماه مبارک رمضان شب قدر را جستجو کنند تا از فیض بیکران رحمت الهی بر خوردار گردند .خلاصه اثر فردی واجتماعی رمضان در زندگی مان محسوس ومشهود باشد.اثر روزه در تربیت جسمی وروحی مسلمانان .حسب ارشاد پیامبر بزرگوار روزه ضامن صحت شماست چون در رمضان معده یا مرکز همه مریضی ها پاک سازی میشود واز اثر تلاوت قرآن روح شما صیقل میابد واز اثر صدقه وکمک به دیگران روح تان اوج ملکوتی میگیرد.صیام وقیام وقرائت وتلاوت وفطار روزه دار وصدقه به مساکین از اوجهای است که انسان را به دربار الهی نزدیک میسازد.امید وارم همه روزه داران گرامی درین ماه قله های بلند أهداف را به پیماند وتوفیق قرب در گاه الهی را حاصل نمایند آمین. – See more at: http://www.firozkoh.com/archive/siasi/abdul_qadir_alam/0205_03042013_alam.htm#.VIoSzzGG9TQ

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.