آرشیف

2019-9-25

njehanzib

چرا به اشرف غنی رای میدهم و چرا رای ندهم

آنچه مینویسم ربطی به کمپاین ندارد و به عنوان یک شهروند باور های شخصی ام استنه از کسی وعده ای گرفته ام و نه پولی به همین دلیل هم وجدانم راحت استدر انتخابات قبلی هم از تیم اشرف غنی حمایت کردم من از خود اشرف غنی به دلایل ذیل حمایت کردم
: 1. اشرف غنی به دلیل به دلیل دانستن زبان دیپلوماتیک و شیوه سیاست جهانی، توانمندی راه اندازی سیاست هایی را داشت که مانع از هم پاشی افغانستان بعد از خروج نیرو های خارجی شود. نیرو های نظامی همه کشور ها به شمول سویدن از افغانستان خارج شدند و تمام کمک های مالی قطع شد. به باور من کسی جز اشرف غنی قادر به بیرون کردن افغانستان از آن وضعیت نابسامان نبود. چون کسی نمیدانست چگونه جامعه جهانی را قناعت بدهد که افغانستان را فراموش نکنند
. 2. اشرف غنی تعهد سپرده بود که جزیره های قدرت را از بین ببرد و قرار وعده خود اینکار را کرد. گلم امیر، امپراتور، پادشاه، بلدوزر، رهبر … همه را یکی یکی جمع کرد و با ثبت ثروت و اموال غیر قانونی شان در بانک های خارجی و سوق دادن آن به محکمه جلو خودسری ها و خود کامه گی هایشان را گرفت. وی مانند کرزی از گروه های مافیایی حمایت نکرد و به کسی جزیه نداد
. 3. اشرف غنی از یک اردوی ضعیف و غیر متمرکز که به نیرو های خارجی تکیه داشت و در میان رهبر ها و تنظیم ها تقسیم شده بود، یک اردوی قوی و متکی به خود ساخت. اگرچه امنیت کامل بوجود نیامد ولی کم از کم اردو با تمام نیروی خود در مقابل دشمنان ایستادگی میکند
. 4. اشرف غنی توانست با سیاست های اقتصادی خود دو دشمن عمده افغانستان یعنی دولت های ایران و پاکستان را به زانو در بیاورد. امروز دست هردو کشور از سیاست افغانستان کوتاه است. اگر برنامه های اشرف غنی در دوره بعدی عملی شود و بند های آب ساخته شود، ایران و پاکستان دچار خشکسالی شدید میشوند و مجبور اند مواد خوراکه خود را از افغانستان وارد کنند. افغانستان برعلاوه اینکه صاحب برق تولیدی میشود، بازار تولید عذای منطقه نیز میشود. اینهم در بهتر شدن اقتصاد کمک میکند و هم نقش خیلی برجسته در بهتر شدن زندگی مردم و از بین رفتن نا امنی به دلیل فقر و بیکاری میشود
. 5. اشرف غنی با کمک هیچ حزبی، رهبری یا کشور خاصی به قدرت نرسید. وی مبارزه خود را از استادی در دانشگاه شروع کرد و به مرور زمان تا ریاست جمهوری پیش رفت. به همین دلیل به فکر شایسته سالاری بود و کدر های جوان ولی بی پشتوانه و بدون واسطه را حمایت کرد. وی برعکس کرزی دنبال القاب خانوادگی یا تقسیمات قدرت به اساس زور و زر نبود
. 6. اشرف غنی به دلیل احترامی که به شخصیت و هویت خانم خود داشت، مانع رشد و پیشرفت زنان نشد. زنان زیادی در دوره او کدر های خیلی قوی شدند و در پست ها بزرگی کار کردنداشرف غنی را کیها دوست ندارند و میخواهند به هر قیمتی که شده باید از ارگ بیرون اش کنند؟ 

  1. کسانیکه اسناد خیانت و رشوت های بزرگ شان با اسناد سرمایه های بزرگ که در بانک های خارجی دارند، نزد اشرف غنی است و آن را به عنوان یک تهدید میبینند
  2. کسانیکه به عنوان جنگ سالار ثبت شده اند و هراس دارند اگر افغانستان تبدیل به یک کشور آرام و نظام مند شود، روزی به محکمه کشانیده شوند
  3. کسانیکه مستقیم یا غیر مستقیم در کانال های استخباراتی ایران یا پاکستان وصل اند و تمویل میشوند و سیاست های اقتصادی اظرف غنی به نفع شان نیست. شکست این دو کشور به معنی قطع منافع خود شان است
  4. کسانی که میدانند با موجودیت اشرف غنی نمیتوانند قدرت نظامی و زندان های شخصی داشته باشند. کسانی که نمیتوانند یک شهروند عادی باشند و از قوانین اطاعت کنند
  5. کسانی که هویت خود را از جنگ میگیرند و بوجود آمدن یک افغانستان آرام و آباد به نفع شان نیست. 6. کسانی که در تجارت مواد مخدر یا قاچاق ثروت های افغانستان دست دارند و یک دولت نظام مند مانع کار و بار شان میشودمخالفت مردم عادی هم به دلیل تحریکات گروه های بالا استمن هنوز از اشرف غنی حمایت میکنم زیرا میدانم اگر به برنامه های خود موفق شود، افغانستان بهتری خواهیم داشت. درست است که وی انسان مکملی نیست و اشتباهات زیادی داشته است ولی با وجود تمام اشتباهات خود تنها گزینه بهتری در سیاست فعلی افغانستان است.