آرشیف

2018-5-27

محمداکرام اندیشمند

چرا احمدشاه مسعود به پارلمان اروپا رفت؟

هفتۀ پیش خانم نیکول فانتین رئیس پیشین پارلمان اروپا و از وزیران حکومت فرانسه نخستین میزبان اروپایی احمدشاه مسعود در دوران مقاومت در سن 76 سالگی در گذشت. فانتین فرمانده شهید و فقید مقاومت افغانستان علیه مثلث تروریزم طالبان-القاعده و پاکستان را زمانی به پارلمان اروپا دعوت کرد که حاکمیت و امارت تروریزم بر افغانستان در حال استیلا بود و کشورهای غربی به خصوص امریکا صدای مقاومت و خطر این تروریزم را جدی نمی گرفتند.
احمدشاه مسعود که تا سقوط کابل بدست طالبان در ميزان 1375 فرماندهي نيروهاي حاکميت مجاهدين را به عهده داشت کمتر به فعاليت هاي سياسي و ديپلوماتيک مي پرداخت و از سفر به بيرون کشور خودداري مي ورزيد. حتي در دوران يک و نيم دهه جهاد صرف يکبار در سال 1369 به پاکستان سفر کرد و تمام سالهاي دشوار اين دوره را در داخل افغانستان به سر برد. اما بعد از حاکميت طالبان در کابل تغيراتي در روش و طرز کار او رونما گرديد. مسعود در دوره جديد مبارزه و مقاومت خود به فعاليت و کارسياسي علاقه بيشتر گرفت و به سفرهاي متعددي به بيرون از کشور دست زد.
احمدشاه مسعود که در دوره مقاومت عليه طالبان و دخالت خارجي اين مرحله به عنوان يگانه زعيم مقاومت در عرصه نظامي تبارز کرد تلاش به خرچ داد تا در عرصه سياسي نيز جايگاه مناسبي را بدست بياورد. يکي از اهداف سفر و مذاکرات او با رهبران و مقامات رسمي کشورها و سازمانهاي بين المللي تثبيت حقانيت مقاومت و ارائه يک تصوير روشن و معتدل از انديشه و برنامه سياسي اش بود تا توجه جامعه بين المللي را در حمايت از مقاومت جلب کند. وی در راستاي اين اهداف در دوران مقاومت عليه طالبان و دخالت علني و مستقيم پاکستان بارها به تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، هنوستان  و ايران سفر کرد و با رهبران و مقامات رسمي اين کشورها به مذاکره و گفتگو نشست. همچنان او در پايتخت اين کشورها با مقامات رسمي و نمايندگان سياسي ممالک ديگر و سازمانهاي بين المللي ملاقات و مذاکره بعمل آورد.
سفراحمدشاه مسعود به مقر پارلمان اروپا در فرانسه يکي از مهم ترين اين نوع سفرها و مذاکرات رسمي او در دوران مقاومت عليه طالبان ، پاکستان و القاعده محسوب مي شد. اوکه در هژدهم جوزاي 1379دعوت نامه اي را از سوي پارلمان اروپا دريافت کرده بود، در سيزدهم حمل 1380 راهي شهر استراسبورگ فرانسه مقر پارلمان مذکور گرديد. موصوف در پانزدهم حمل(4 اپريل 2001)با استقبال اعضاي پارلمان اروپا در مقر پارلمان مذبور به سخنراني پرداخت و در سخنراني خود پاکستان را به عنوان کشور مداخله گرمحکوم کرد و گفت که دنيا آگاه باشد که پاکستان مسئول جنگ و بي ثباتي در افغانستان است. طالبان و اسامه بن لادن که افغانستان را به پايگاه تروريزم و منبع توليد و قاچاق مواد مخدرمبدل کرده اند، پاکستان به خصوص آي اس آي از آن ها حمايت مي کند. وی از اروپا و تمام جامعه بين المللي خواست به پاکستان فشار بياورند که از مداخله در افغانستان خود داري ورزد تا صلح و ثبات در کشور تأمين شود. او در کنفرانس مطبوعاتي در برابر پرسش خبرنگاران که پيام شما به رئيس جمهور امريکا چيست گفت:
«پيام من به آقاي بوش اين است که جنگ افغانستان و وجود پايگاه هاي تروريستي تنها به افغانستان محدود نمانده بلکه دير يا زود اين خطرات گريبانگير امريکا و تعداد بيشتر از کشورها در منطقه و جهان خواهد شد.»
خانم"نيکول فانتین"رئيس پارلمان اروپا در يک کنفرانس خبري مشترک با احمدشاه مسعود اعلان کرد که دوران تصويب قطع نامه سپري شده بايد از کسانيکه براي آزادي مبارزه مي کنند حمايت بعمل آورد. سفر احمدشاه مسعود به فرانسه و سخنراني او در مقر پارلمان اروپا ضربه شديد ديپلوماتيک براي طالبان و پاکستان بود. اين سفرچند روز بعد از انفجار تنديس بودا در باميان صورت گرفت. طالبان علي رغم مخالفت وسيع و گسترده جامعه بين المللي در هژدهم حوت 1380(8مارچ 2001)مجسمه 150متري بودا را در باميان که 1700 سال قدامت تاريخي داشت بوسيله باروت منفجرکردند. تخريب تنديس بودا طالبان را در جامعه جهاني بيشتر از هر وقت ديگر منزوي ساخت و سفراحمدشاه مسعود به انزواي طالبان افزود.
جايگاه و موقعيت احمدشاه مسعود در اين سفر و با حضور در پارلمان اروپا و مذاکره با مقامات رسمي اروپايي به حيث رهبر اصلي مقاومت برجسته و تثبيت گرديد. استقبال گرم و گسترده در پارلمان اروپا از او نه تنها طالبان را عصباني و ناراحت ساخت بلکه موجب واکنش شديد پاکستان نيز شد. وزارت خارجه پاکستان در نامه اي با لحن تند از پارلمان اروپا خواست تا در منازعه افغانستان بيطرفي خود را حفظ کند و در رابط با افغانستان حقايق را مد نظر داشته باشد. خصومت و عقده طالبان، آي اس آي و اسامه بن لادن در برابر احمدشاه مسعود بعد از سفر به اروپا تا آن حد شديد و عميق گرديد که برنامه ترور او را از طريق حمله انتحاري رويدست گرفتند. احمدشاه مسعود با این حمله انتحاری به شهادت رسید اما امریکا و دنیای امروز که هوشدار و پیشگویی های او را در مورد پاکستان، طالبان و تروریزم جدی نگرفتند، با همان های می جنگند که مسعود سال های مقاومت با آن ها به تنهایی می جنگید.