آرشیف

2019-2-27

غلام رسول مبین

چادر دولاغ یا بُرقع

درین روزها هشت مارچ نزدیک است. این روز را به نام روز بین المللی زن نیز میگویند. بیشترین بکو مگوها درین محافل روی حجاب و مجابِ زنان است. هرزگاهی که حرف حجاب به میان میاید، واژه های چون چادر، روپوش و چادر دولاغ بیشتر پرآوازه میشوند. درین میان، از لَچَک، دستمال گردن، شال گردن و قدیفه کمتر یاددهانی میشود. چونکه از لچک و قدیمه بیشتر به نام آستر میشود تا به روپوش و حجاب. 
آنچه که بیشتر سبقت میجوید، چادر دولاغ است. در ولایت غور به خصوص چغچران به این لباس بیشتر چادر دولاغ و دولاغ میگویند، اما، به نام بُرقع نیز یاد میگردد. بعضی ها به غلط آنرا بقرا و بقره میگویند که از ریشه خراب است و معنای دیگری را افاده میکند. لازم دانستم که پیرامون چادر دولاغ یا برقع بیشتر تفحص انجام دهم. آنچه که به دستم آمد، در زیر مینویسم: 

  1. چادر: چادر در اصل به معنی روپوش، روبند، بالاپوش و سایه بان است ولی معنی خیمه را نیز میدهد. 
  2. دولاغ: دولاغ را به حرف "ق" به شکل دولاق نیز مینویسند. این واژه ترکی است. به معنی روبند، پوشیدن و حتا چاقچور و شلوار نیز ترجمه شده است. 
  3. بُرقع: به ضم "ب". در منابع ادبی دو دیدگاه وجود دارد: اول اینکه، برقع عربی است ولی بعضی منابع برقع را بر گرفته از واژه "بُرکه یا بورکه" ترکی میدانند که به معنی کلاه است. این مدعا تا جایی به اصل معنی نزدیک است چون، چادر دولاغ در قسمت سر انسان شکل کلاه مانندی را تشکیل میدهد. 

چادر دولاغ را بسیاری از زنان استفاده مینمایند. این حجاب از سر تا به پا خانم ها را مستور نگهمیدارد. در قسمت صورت آن دارای مشبک ویا سوراخ سوراخ میباشد. این مشبک ها باعث میشود که خانم بتواند راه خود را ببیند. نیمخواهم که این حجاب را نکوهش نمایم، چونکه در بسیاری محیط ها مورد پذیرش کاملِ مردم قرار دارد. اما، امیدوارم روزی فرا برسد که زنها به جامعه، ملت و حکومت خود را طوری ثابت نمایند که نیازی به این حجاب های مشبک و مستور نباشد. درین راستا بلوغ فکری و اجتماعی تمام انسان ها لازم است.
این حجاب به رنگ های گونگون یافت میشود. اما، بیشتر رنگ های آبی و سبز آن مورد استفاده اند.  
 
بامحبت
غلام رسول مبین
غور، چغچران
8 حوت 1397 هـ.ش.