آرشیف

2022-7-3

محمد اسحاق ثنا

پیک صلح

 

ما ز دست خویشتن ویران شدیم

پایمال سیل و هم طوفان شدیم

 

شادمانی لحظه ای با ما نساخت

خنده را نادیده بس گریان شدیم

 

در محیط بیکسی در ملک غیر

روز و شب بیهوده سر گردان شدیم

 

فاقد چشم افگنی بودیم از آن

ما اسیر جوخه ای نادان شدیم

 

سال ها در انتظار پیک صلح

چشم در ره بی سر و سامان شدیم 

 

محمد اسحاق “ ثنا “

ونکوور، کانادا

جولای ۲ ،۲۰۲۲