آرشیف

2015-1-9

Shahla Latifi

پیوند دو عشق

ای مرغ مست بامداد
کز دل شب برخاسته ای
راز صفای عشق را
بین دو بال برچیده ای

از حال عاشقان بگو
از نزهت رؤیای شان
از موج پرغلیان شب
میان روح و حال شان

تو پر گشای در دل عشق
راحت بگیر با یک قرار
چشم خمار و خسته را 
بربند از اسرار تار

قاصدک با مهر باش
بین دو نخل پرامید
رؤوف و از غصه تهی
پیوند دو عشق را تو نوید
 
شهلا لطیفی
نوامبر ۲۰۱۴ م