آرشیف

2015-5-31

دوکتور محمد عابد حیدری

پیشـنـهـــاد دوستـــانــــه

لحظاتی قبل دوست خیر خواهی  ذریعه تلیفون از موضوع  که نباید رخ میدا د ، مطلع ام ساخت که در سایت جام غور به نشر رسیده است . سایت را گشودم تا به نوشته هائیکه در موردش صحبت نموده بودیم ، مراجعه و بدانم چه  رخ داده است. نوشته اولی را من چند روز قبل در صفحه نخست جام غور دیده بودم ، اما بدلیل نبود وقت مطالعه اش نکرده بود. فکر کردم  کدام اطلاعیه و خوشخبری در مورد چاپ کتاب طبقات ناصری است. ( درین اواخر بعلاوه سرگردانی بین خانه و محل کار ، بدلیل مشکلات صحی ام بین خانه و شفاخانه نیز سرگردانم. نا خوشی های صحی  پیش آمده ، در خواندن و نوشتن کم حوصله ام  نموده است.  بهر صورت.                                                                        
 امروز نوشته اولی را "  چاپ پر افتخار تاریخ طبقات ناصری " که به قلم محترم نثاراحمد حبیبی است ، مطالعه نمودم. دربخش نظرات هم یاد داشتی از آقای علم ، استاد یگانه ، و در اخیرهم ظاهرآ جوابیه ای است  از حبیبی  ، مطالعه نمودم که متاثرم ساخت. بعدآ به نوشته دومی  با عنوان " رفع انتقاد " که ظاهرآ ارسالی بخش فرهنگی و ارتباطات دفتر بنیاد فرهنگی جهانداران غوری است ، را نیز مرور نمودم . بعد از خواندن همه ،  تصمیم گرفتم تا این پیشنهاد دوستانه  را به اسم و آدرس مدیر مسوول محترم جام غور تحریر و ارسال بدارم. از آنجائیکه میدانم این جوان پر تلاش همانطوریکه در راه خدمت به وطن  و مردم اش سالهاست خدمت مینماید ،  به این  پیشنهاد خیر خواهانه  که بدون شک خدمت بزرگ بوطن و و طندارانش خواهد بود  ، لبیک گفته ، بمجرد مواصلت اش ، نشر خواهد نمود.
دوستان ، وطنداران ، همدیاران و هموطنان عزیز !   بعد از مطالعه هردو نوشته ، به این نتیجه رسیدم که این  همه درشت و کرشت نویسی ها ریشه در یادداشتهای فیسبوکی  که من خوشبختانه از کاربران آن نیستم ، دارد.  ممکن من  از همه موضوعات آنطوریکه ضرور است مطلع  نباشم ، اما این بحث را درین مقطع و آنهم ازطریق سایت ، اصلآ به خیر و صلاح ندانسته ، بخاطر ارامش روح  رفته گان ، پایان عاجل به این درشت و کرشت نویسی هارا تقاضا میدارم .                                           
در مورد چاپ  جدید کتاب گرانسنگ طبقات ناصری که بمصرف  بنیاد فرهنگی جهانداران غوری  صورت گرفته ،  نظرات و تبصره های ( مثبت و منفی ) وجود داشته که این کار خیلی طبعیی است. هر کتاب و نشریه ای باید همین وضعیت را تجربه نماید. بهمین دلیل هم هست که گفته اند : "  دهن شهر را میتوان بست ، اما دهن مردم را نه . " فراموش نگردد که ، نقد و انتقاد از شاخص های اصلی و اکادمیک تالیفات است . نقد و انتقاد باعث اصلاح و پختگی بیشتر میگردد.                            
دوستان  ! من در مورد چاپ جدید طبقات ناصری  بدون تحشیه ها و تعلیقات نوشته شده بواسطه مرحوم عبدالحی حبیبی  ، و یا هم بعضی اشتباهات و اغلاط  نوشتاری ( تایپی )که در این چاپ رخ داده  ، اطلاع نداشتم . ممکن ماه ها بعد از چاپ مجدد که طبقات به مارکت کتاب کابل رسیده بود ،  از زبان یکتن از پیش قراولان و درفشداران چاپ جدید طبقات اطلاع حاصل نمودم  ، اما هنوز کتاب را ندیده بودم . جالب بود که  این پیشآهنگ  چاپ مجدد و تقریظ نویس عزیز و محترم همین چاپ جدید کتاب طبقات ناصری  از دستکاریهای  بقول خودش زیاد در متن کتاب ، مثنوی ها گفت که من با شنیدن آنها  متعجب شدم . چون کتاب را ندیده بودم ، نمیدانستم  چه کار شده که تقریظ نویس ! کتاب این همه داد و واویلا براه اندخته است. اما این را خوب میدانستم و اکنون هم میگویم که ، در نشر و چاپ کتب ، مسوولیت  همه این  موارد  ( دستکاری ها ، کم یا زیاد کردنها ، اغلاط تایپی ) بدوش تقریظ نویسان و مهتممان است.  بدون شک  اگر کتاب در دسترسم میبود ، و چیز هایرا که پرچمدار عزیز باز چاپ اثر میگفت ، در متن ملاحظه میکردم ، بدون شک منحیث کسیکه   بیشتر از یک دهه در خدمت اساتید تاریخ زانو زده ام ، آرام نمی نشستم . اما کتاب را نداشتم.  طبقات ناصری چاپ اخیر را بار اول در جریان کنفرانس یاد بود از شهادت سلطان شهاب الدین غوری  در دنمارک دیدم و بعنوان تحفه سمینار  با خودم بخانه بردم . متاسفانه مصروفیت پیدا کردن لقمه نان حلال در دیار غربت فرصت نداد تا متن چاپ جدید را با چاپ سابقه که در کتابخانه ام دارم ، مقایسه نمایم . بخصوص جاههای را که تقریظ نویس گرانقدر مان بر چاپ جدید طبقات ناصری به آنها اشاره کرده بود. امید این زمینه هرچه زودتر مساعد گردد.                                                                                                    
دوستان گرانقدر !  این پیشنهاد را با این کلمه که (  صابران به خدا نزدیکتر اند تا قاهران ) خاتمه داده ، از مدیر مسوول محترم جام غور بار دیگر خواهانم ، هرد ونوشته را که از آنها اسم برده شده و در صفحه سایت موجود اند ، برداشته ، در راه حل این مناقشه که حثیت ریختن آب به آسیاب دیگران  را دارد ، همت بگمارد. با حرمت دکتور محمد عابد حیدری 30/05/2015