آرشیف

2014-11-24

معاذالله دولتی

پیام تسلیت

با تأسف فراوان اطلاع حاصل نمودم که مرحوم عبدالرحمن فرزند ارباب عبدالکریم شخصیت با نفوذ و یکی از کلان های قوم تیمنی که بر مبنای قاعده دینی «خَیرُ النّاسِ مَن الینفعُ النّاسِ»، خیر شان به همه مردم میرسید، در کمین افراد مسلح به شهادت رسیده است. من از جانب خود و خانواده مان، شهادت عبدالرحمان مرحوم را به جناب فضل احمد خان بزرگ قوم تیمنی و اعضای خانواده محترم شان از عُمق قلب تسلیت عرض نموده و از خداوند پاک برای مرحومی جنت برین و برای بازماندگان صبر بی پایان استدعا میدارم. 

بنده همچنان این حادثه دلخراش را ضایعه بزرگ و جبران ناپذیر در پیکر جامعه غور دانسته و از مسوولین امنتی حکومت محلی غور می خواهم در این مورد تحقیق نموده و عاملین اصلی را به پنجه قانون بسپارند. ترور شخصیت های با نفوذ و بزرگان قوم در منطقه نتیجه بی تفاوتی مسوولین دولتی بوده و در واقع ضعف نیروهای امنیتی را که مسوول حفظ جان و مال مردم هستند، به نمایش می گذارد.

 

 

مرحوم عبدالرحمن

مرحوم عبدالرحمن