آرشیف

2015-5-16

jameghor

پیام تسلیت وبسایت جام غور بمناسبت شهادت مرحوم دگروال زین العابدین آزاد

پیام تسلیت وبسایت جام غور بمناسبت شهادت مرحوم زین العابدین آزا

دست اندر کاران وبسایت جام غور مراتب تسلیت وهمدردی خویش را بمناسبت شهادت غمبار دگروال زین العابدین آزاد برای همه هموطنان و همشهریان واسبتگان ایشان تقدیم نموده از خداوند ج برای مرحومی  فردوس برین وبرای باز ماندگان ودوستدارانش صبر واجر بی پایان آرزو میکنیم. در تمام جوامع بشری نبود انسانها ی نمونه اثر خودرا بر ملت میگذارد چنانچه شهادت زین العابدین بمثابه شخصیت نمونه و اسطوره از اخلاق حلیم و برد باری و وفاداری اثر عمیق بر روح روان تمام شهروندان غور گذاشت  وهمه را به بساط غم و ماتم نشاند. انا لله وانا الیه راجعون.
ملتیکه  بیشترین تسلیت را از آن خود کرده است باز هم مراتب تسلیت وغمگساری به مناسبت شهادت یکی از فرزندان نیکنام برومند متدین  و خوش اخلاق سر زمین ما مرحوم دگروال زین العابدین. زین العابدین اصلا مربی ونمونه از اخلاق ادب و وفاداری بود، اما شراپط زمان آنرا در چوکات نظامی گری برد، جاپیکه باز هم از نظم اداره و مدیرت و انضباط صحبت میشود. او گاهی هم طرفدار آزار و اذیت کسی نبود، اما بحکم اجراپی وظیفه عازم ولسوالی سابند شد تا بتواند به مشوره موی سفیدان، روحانیون ومتنفذین راهی برای صلح و امنیت هموار سازد، اما نا جوانمردانه به شهادت رسید. روحش شاد و یادش گرامی باد.