آرشیف

2017-7-20

احمد سعیدی

پیام تبریکی

 
فرزانه وطنم استاد خالقداد فیروزکوهی ارتقاء رتبه علمی شما را به درجه پوهاندی که حاصل مجموعه تلاشها و فعالیتهای علمی و پژوهشی شماست صمیمانه تبریک عرض می نمایم و استمرار خدمات علمی آموزشی جنابعالی را در کنار توفیق روز افزون و کسب افتخارات بیشتر آرزومندم.
 
احمد سعیدی
کابل – افغانستان
27 سرطان 1396