آرشیف

2019-9-8

پیام بنیاد اجتماعی و مدنی لوگر در رابطه با جنگ های ویرانگر در کندز و پلخمری

به نام خداوند دادرس
در چنین آوان که هیولای جنگ بر سر شهروندان کندز و بغلان و پلخمری سایه یی شوم افگنده از یک طرف جوانان رعنای ما در جنگ های بیهوده و تحمیلی قربانی می شوند و طرف دیگر مردم بی دفاع از خانه و کاشانه شان آواره می گردند و به نحوی مورد تهدید و قربانی واقع می شوند. 
جنگ کندز و پلخمری به اثبات رساند که دست های پیدا و پنهانی در عقب این جنگ ها در کار است که اوضاع را این طور شکننده ساخته است. که کندز در چهار سال سه بار سقوط کند و بغلان و پلخمری در معرض  تهدید دایمی قرار گیرد.  
 بدبختی و آسیب پذیری مردم ما را پایانی نیست، ما با دشمنان پیدا و پنهانی روبرو هستیم. که هر کدام از ما به نحوی قربانی می گیرد. امکانات دفاعی و امدادی که وجود دارد همه برای آقا زاده های دو تابعیته و صدر نشین اند که خانواده های شان در خارج از کشور به سر می برند و خود شان برای سالاری و سروری بالای سر ما آمده حکومت می کنند. 
در چنین حالات که نه تعریف واضح از دوست و از دشمن در کار است و نه وضعیت سیاسی استحکامی دارد و نه اوضاع اجتماعی، جز این که برای پایان دادن به این همه بحران های سیاسی و نظامی به پا خیزیم و به این غایله ها پایان دهیم، چاره و گزیر دیگری نیست. امروز در سایه تدبیر و تعقل همه چیز قابل حل و فصل و پیشگیری است. 
مسئولان امور باید نسبت به جان و مال مردم احساس مسئولیت کنند و برای حفاظت مردم در مقابل تهدیدات دشمن تلاش و کوشش مضاعف نمایند.
در امتداد سالیان گذار به دموکراسی نظام حاکم کار های اساسی و ماندگاری برای صلح و ثبات و همزیستی مسالمت آمیز میان اقوام نه کرد که تا امروز ثمره شرین آن را مردم می چشیدند.  فعالان مدنی در تمام این دوره مضمون واحدی داشته و دارند و آن برپایی ساختار های مدنی بر پایه مردم سالاری و شایسته سالاری است. که تا نظام در برابر مردم احساس مسئولیت کند و خود را پاسخگو بداند. در غیر آن همین وضعیت شکننده خواهد بود و بی ثباتی اوضاع. امیدوارم جامعه جهانی فریاد مظلومیت و محرومیت ما را بشنوند و به کمک ما بشتابند و ما را از هیولای جنگ و خشونت نجات دهند. و عوامل آن در داخل و خارج نابود سازند.

والسلام
خواجه محمد نعیم قادری
مسئول بنیاد اجتماعی و مدنی لوگر
دهم سنبله ۱۳۹۸