آرشیف

2017-7-17

دکتور محمد انور غوری

پوهاند دیپلوم انجینرخالقداد فیروزکوهی
هفتۀ قبل ترفیع استاد فیروزکوهی به رتبۀ علمی پوهاند ( پروفیسور)، منظور و اجرا گردید ، این ترفیع را برای نامبرده ، خانواده و دوستان وی صمیمانه تبریک میگوییم :
استاد فیروز کوهی دورۀ بکلوریا را در لیسۀ سلطان علاء الدین غوری شهرفیروزکوه آموزش دیده ، لیسانس و ماستری را از رشتۀ ریاضیات فاکولتۀ ساینس پوهنتون کابل در حد فارغ الحتصیل ممتاز به دست آورده ، فعلا بحیث استاد در فاکولتۀ ریاضیات مصروف تدریس می باشد. نامبرده تا حال لا اقل 10 جلد کتاب مطرح در سطح کشورتالیف و چندین اثرتحقیقی علمی منتشر کرده است . کتب ریاضی مکاتب از صنوف هفتم تا دوازدهم با اشتراک فعال استاد فیروزکوهی از طریق وزارت معارف تالیف و چاپ شده اند. او استادان زیادی را در نوشتن آثار علمی رهنمایی مینماید و بحیث یکی از ارکان کدر علمی رشتۀ ریاضیات پوهنتون کابل شناخته می شود.