آرشیف

2024-2-16

محمد آصف فقیری

پول هفته وار به کجا خواهد انجامید؟

 

هیچ گربه ای٬ موش به رضا خدا نمی گیرد…….!

شرح تحلیل:

حضور نظامی آمریکا در یک کشور متعهد٬ به شرط دموکراسی در آن کشور نیست – بلکه حفظ امنیت مراکز نظامی و تولید اقتدار تک قطبی برای شان مهم است. پس باز گشت آمریکا در بگرام در حیطه توافق با طالبان ممکن می تواند باشد.

چرا؟

۱- طالبان برخلاف بیست سال گذشته در امر مبارزه با گروه های هراس افگنی بین المللی٬ کامیابتر بود – چون شناخت سلفی ها یا مکتب فکری داعش را بهتر می شناسند٬ گرچه خودشان نیز از این مکتب متاثر اند.

۲- با آمدن دوباره آمریکا٬ مخالفین آمریکا چون طالب گروه تند وجنگجو در برابر طالب ساخته نمی توانند و اگر آمریکا مطمئن به نزدیکی مطلق شود: در صورت پیروزی و یا غیر پیروزی ترامپ هم٬ باز گشت انجام می شود.

۳- در صورت غالب شدن تروریست های بین المللی هم٬ منافع آمریکاست….

منطقه و قدرت های منطقه:

جز ثبات سیاسی افغانستان نمی تواند کشورهای همسایه و منطقه٬ خواب آرام از بابت افغانستان داشته باشند – زیرا سلفیت از بدو خلقت کار استخباراتی امپریالیسم بوده و هرگز سرحدات معین شده حقوق بین الملل و ارزش های جوامع انسانی را٬ به رسمیت نمی شناسد.

قابل یادآوریست: که بعد ۱۹۹۲ این طالبان نبود که رخنه های وهابیت را در أفغانستان باز کرد – بازیگران مکتب فکری این فرقه در افغانستان چون: حکمتیار٬ سیاف و دیگران بطور نسبی … و خطیب های چون سلام عابد٬ متوکل٬ ظاهر داعی و بسیاری زیادی بودند و یا هستند٬ که در مساجد و دانشگاه ها٬ فعالیت می کردند. و مرکزی به نام جمعیت اصلاح هم داشتند٬ ممکن این مرکز غیر فعال باشد و یا در خدمت طالب اکنون…

در نتیجه:

بارها در رسانه ها٬ هم گفته ام: فقه دین نیست از دین است یا در خدمت دین باوران٬ تا اعمال دینی که شامل ( علم توحید و نحوه عبادت) می شود٬ ارایه کرده اند – قطعاً‌ نوآوری یا بدعت را نمی پذیرید. مثلاً پنچ وقت نماز فرض از آغاز پسا معراج تا کنون پنج وقت است٬ و هرگز شش وقت نمی تواند شود…

اما در دنیا هر روز و هر ساعت نوآوری است. مثلاً یک سلفی در فرانسه که کلپ تصویری آنرا هم  دیده ایم٬ بجای موتر از الاغ استفاده می کرد و باور داشت بدعت می باشد تمامی نوآوری ها چون: موتر و طیاره و غیره….

راه حل: از اینکه حکومت داری اسلامی از زمان خلفای راشیدن تا دوره عثمانی ها نظر به زمان و مکان در تغییر ماهوی و ساختاری بوده٬ دو انتخاب داریم: یکم – روشنفکری سید جمال الدین افغانی٬ یعنی جمهوری اسلامی و نوع تفکیک قوا نسبی یا پارلمانی یا شورای را٬ من یک رای موفق برای أفغانستان با نظام اداری غیر متمرکز می دهم.

دوم- سلفیت و داعش: در صورت غالب شدن بالای طالب و یا ادامه کنونی طالبان که با آمدن دوباره نظامی آمریکا٬ استقامت پیدا می کنند٬ که: داعش و یا طالب هر دو به نفع استخبارات غرب تمام می شود…

محمدآصف فقیری