آرشیف

2015-3-4

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

پـیـــــام ســـال 1394

یعقوبیان فیروزکوهی
…………………..
شهر فیروزکـــــوه

آغازین اجازت فرمایند، تا نوروز نو، روز کهن، روز تاجگذاری پادشاه مشرق زمین که بر تخت مرصع جلوس فرمودند، آری شهنشاه مشرق زمین جمشید، "جام جم" است.
و این روز به را که داریم به استقبالش نزدیک میشویم آقای مبین عزیز، کوهین محترم، آقای نجیب صبا و دوست مان فراز، آری من و دختم یلدا دخت برهمگان این روز خجسته و میمون را پیش از پیش، جلو از جلو برهمه پارسی گویان دنیا از عمق دل مبارک باد عرض میکنیم و پیشکش کوچکی داریم، امیدواریم مقبول حضور همه خوانندگان و ویژه مدیر مسوول محترم سایت جام غور قرار گیرد. گرچه بر سایت جام غور این تازه نیست.
پیشکش مان این است:

موش و بقر و پلنگ و خرگوش شمار
                          زین چهار چو بگذشتی نهنگ آید و مار
وانگه اسپ و گوسفند است به حساب
                        بوزینه و مرغ و سگ و خوگ آخر کار !!!

سال 1394 را برهمگان مبارکباد عرض میداریم. امیدواریم سال خوبی برای افغانستان باشد.
باتعارفات فراوان

  • یعقوبیان فیروزکوهی
  • مبین
  • کوهین
  • فراز
  • نجیب صبا