آرشیف

2015-6-22

محمد اسحاق ثنا

پـــــــــدر

اى پدر اى رونق دنياى دل
ديدن تو هست تمناى دل
اى كه وجودم ز تو هستى گرفت
اى كه تويى باده و صهباى دل
نام تو سر لوحه ى شعر منست
مهر تو هر لحظه تمناى دل
خانه ام از مهر تو روشن بود
روشن از ين مهر سراپاى دل
گر به وفايت نه تپد روز و شب
واى به دل واى به دل واى دل
روز ترا زمزمه دارم به شوق
همچو " ثنا " من به غزل هاى دل

محمد اسحاق " ثنا " 
ونكوور ، كانادا