آرشیف

2016-12-23

Shahla Latifi

پرنده باران زده

خسته ام
چون پرنده ی باران زده بر دست رعد
 همچون سیب های سرخ ریخته روی فرش پاییز سرد

خسته ام
از شرارت روزگار
از بی ثباتی هوای عشق
 و زودگذری لحظه های قرار

خسته ام 
از هیاهوی سکوت 
از سر و صدای دنیا
 و فقط دوست دارم بخوابم در کلبه عشق با پروانه ها

شهلا لطیفی
۵ دسامبر ۲۰۱۶م