آرشیف

2014-12-30

afrotan

وقتی دندان عقل ملت ها را میکشند ! یادداشت های کهنه یا نسخه ای کتابی برای مأموریت جدید !

 

پیوسته به گذشته بخش سوم :

آورده اند که عارفی در معبدی ودر میان کوهستان ها زندگی میکرد ، روز راهبی که راهش را گم کرده بود وازاو پرسید : استاد راه کدام است ؟ عارف درجواب گفت " چه کوهی زیبایی ! " راهب با تعجب و دلخوری گفت « من راجع به کوه ازشما نه پرسیدم ، بلکه از راه پرسیدم !» عارف با لبخند نرم و همیشه گی اش روی به راهب کرد وگفت : پسرم تازمانی که نتوانی به بلندای کوه بروی ، راه را نخواهی یافت.

وقتی دندان عقل ملت ها را میکشند !

درقسمت قبلی این یادداشت از صلح خونین مافیائی نویشتم سعی داشتم که این بحث را با کمال توانمندی ها وظرفیت ها ی ناچیز علمی و اندوخته های زندگی سیاسی ام به اتمام برسانم که ناگهان خبر انتشار کتاب جنجال برانگیزآقای روبرت گیتس ROBERT M.GATES عضو حزب جمهوری خواه ایالات متحده امریکا ودودوره وزیردفاع جمهوری خواهان و همچنان در دولت دموکراتها برهبریی بارک اوباما 'Barack Obama ازروزنامه ها و خبرگزاری های جهان با آب و تاب انتشار یافت نویسنده این کتاب همان وزیردفاع امریکاست که پس از آنکه بارک اوباما وارد قصر سفید شد و طی یک نطق خود سیاست ها و استراتیژیی ایالات متحده امریکا را در باره یکی از مهمترین و داغ ترین مسائل سیاست های امنیتی امریکا بیان میکرد با صراحت بینظیری اعلام کرد که دیگر ایالات متحده امریکا برای آقای حامد کرزی رئیس جمهورافغانستان چک سفید را صادرنخواهد کرد !

 

آقای اوباما که قبلأ بحیث سناتور ایالت ایلینوی Illinois امریکا چندین سال در کنگرهء امریکا یا مجلس نمائنده گان حضور داشت و اضافه خرج های زراندوزانه ای از تیم حاکم بر« ارگ شریف » یا همان آبدار خانه مافیایی " بازار آزاد" بروزن "آزار "* موسوم به قصر "ریأ" ست جمهوری را به چشم سر نگاه کرده بود برای بوجود آوردن یک اداره پاک و دور از فساد در افغانستان را از مهمترین شعارهای دولت نوپای خود اعلام کرد ، درپرتو همین استراتیژیی قصر سفید بود که کمیته ای از یکتعداد سفرای کشورهای بزرگ مقیم کابل را برای ایجاد یک اداره بدون فساد درافغانستان ودرعین حال مسؤل برای جامعه جهانی بخصوص کشورهای که بنام مبارزه باتروریزم بین المللی حضور نظامی و اقتصادی دارند تشکیل گردید ، چنانچه منابع امنیتی برخی ازکشورهای شامل در ائتلاف بین المللی ضد تروریزم گزارش داده بودند درپرتو این شعاراقتصادی آقای باراک اوباما Barack Obama دو طرح عمده و قبلأ آماده کرده شده در بزرگترین مراکز و انستیتیو های تحقیقاتی غرب بویژه ایالات متحده امریکا از سوی هیأت سیاسی امریکا مقیم کابل در کمیسیون طرح تشکیل اداره فاقد فساد اداری به مثابه پیشنهاد ات رسمی قصر سفید ارائیه گردید ،هرچند هردو از طرح های که بتواند دولت شفاف برای اعمار افغانستان جنگ زده را بوجود آؤرد یکی به دلیل تناقض با نوع نظام ریاستی در افغانستان که مودل آن ازنظام ریاستی امریکا بصورت مسخره آمیز کاپی شده و وارد قانون اساسی افغانستان شده بود و دومین طرح کاهش قدرت بویژه در حوزه اقتصادی بود که همانا تقسیم قدرت به شکل تعیین وظائف در سه کمیسیون جداگانه پیشبینی گردیده بود به دلیل مخالفت و پافشاریی بینظیر سفیر و نمائنده فوق العاده انگلستان در کابل که به نماینده گی از کشورش در کمیسیون طرح ایجاد یک اداره شفاف و مسؤل برای افغانستان حضور داشت ازاجرأ افتید زیرا بخش بزرگی از نیروهای نظامی بریتانیا که پس از ارزیابی استراتیژیی و دکتورین حضور خود درمنطقه بالخصوص افغانستان بصورت دلخواه و داؤطلبانه در ولایت هلمند استقرار یافت نه تنها نیروهای که بنام اردوی ملی برای اداره افغانستان تحت تربیت قرار گرفته بودند اجازه اشتراک درعملیات ضد تروریزم در ولایت هلمند را نداشتند بلکه محوری ترین و بزرگترین قدرت شامل در ائتلاف جهانی یعنی ایالات متحده امریکا نیز اجازه نداشت تا یکجا با نیروهای بریتانوی در مبارزه با تروریزم اشتراک داشته باشد . تنها این اجازه زمانی فراهم گردید که مذاکرات کمیسیون موظف سفرای کشورهای بزرگ درکابل برای ایجاد یک اداره پاک از فساد و مسؤل برای جامعه جهانی به شکست مواجه شد و آقای ایکین بیری Karl W. Eikenberry سفیر ایالات متحده امریکا غرض مشوره و اطلاع جریان جلسات کمیته منتخب سفرأ و نمائنده گان در کمیسیون طرح ایجاد یک دولت مسؤل و فاقد فساد اداری به واشنگتن سفر کرد تا گزارش جلسات آن کمیسیون بویژه جریان مقاطعه سفیر کبیر بریتانیا با کمیسیون منتخب سفرای کبار کشورهای شامل در ائتلاف ضدتروریزم را به مقامات قصر سفید درمیان گذارند ، ازآنجائیکه دربسیاری مسائل بویژه درحوزه استراتیژیی امنیتی نگاه حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات امریکا چندان تفاؤتی ندارد لهذا مقامات امنیتی و سیاسی قصرسفید بویژه بارک اوباما 'Barack Obama که مدت کمی از پیروزی اش سپری شده و تازه در کاخ سفید گام مانده بود اطلاعات جامعی را به شمول اطلاعات امنیتی بویژه پس از حادثه یازدهم سپتمبر و حضور در ائتلاف جهانی ضد تروریزم را از سازمان های اطلاعاتی امریکا جمع آوری کرد و مسأله حضورعملی اعم از نظامی و اقتصادی انگلستان در ائتلاف جهانی ضد تروریزم بالخصوص زمانی که فقط چند ماه بعد از مقاطعه سفیر انگلستان با کمیسیون منتخب سفرا ، کنفرانس خاصی برای کمک به افغانستان در لندن پایتخت انگلیس درحال برگزاری بود و طبیعی است که ایالات متحده امریکا بدون کشورهای جهانی بویژه انگلستان با تنهائی نه میتوانیست بار اقتصادی و حقوقی مبارزه با تروریزم را در افغانستان و منطقه به پیش ببرد ، ناگزیر شدند تا تمامی شرائط لندن را بپذیرند وپس از این ارزیابی که منافع استراتیژیک امریکا با توجه به اهمیت ضعیف افغانستان در جنوب غرب آسیا برای قصر سفید اهمیت حیاتی داشت و به نمائنده گی قصر سفید آقای روبرت گیتس ROBERT M.GATES وزیر دفاع وقت امریکا که اکنون خاطرات اش را طی یک کتابی بنام : " خاطرات مأموریت وزیردفاع : ‘Duty: Memoirs of a Secretary at War’

وقتی دندان عقل ملت ها را میکشند !

را برشته تحریر درآورده است مآموریت حاصل کرد وراهی کابل شد که طی یک کنفرانس مطبوعاتی در کابل از سه عضو امنیتی کابینه حامدکرزی (جنرال رحیم وردگ وزیر دفاع -حنیف اتمر وزیر داخله ، آقای امرالله صالح رئیس امنیت ملی اعلام حمایت کرد و آنها را موفق ترین و درعین حال نا آلوده در فساد اداری نامیدند وپیوست با این حمایت آشکار آقای گیتس از سه مقام امنیتی کابینه ، پارلمان افغانستان نیز آنگاه که کابینه مصوب کمیته سفرأ و نمائنده گان کشورهای بزرگ شامل در ائتلاف جهانی برضد تروریزم را آقای مارشال محمد قسیم فهیم معاون رئیس جمهور غرض اخذ رأی به پارلمان معرفی کرد به این سه مقام بلند ترین رأی اعتماد را اعطا نمودند …

ادامه دارد

 

* آبدارخانه. [ ن َ/ ن ِ ] (اِ مرکب ) اطاقی که مخصوص تهیه ٔ چای و قهوه و شربت و امثال آن است در خانه های بزرگان .