آرشیف

2022-2-15

عثمان نجیب

ورودِ سلام رحیمی اولین ثبوت بر توئیتِ حشمت غنی

اگر باز وحدتِ ملی می‌گوییم احمق‌تر از ما کسی نیست.

  بازارِ پشتونِ  تمامیت‌خواه گرم‌تر از هرگاهی شده است.

  اگر یک غیرِ پشتون مرد است مثلِ سلام‌جان کابل‌ برود.

ورودِ سلام رحیمی اولین ثبوت بر توئیتِ حشمت غنی و چهارمین ثبوت از حاصل‌برداری و ثمردهی بذرِ بیست ساله‌ی جنایتِ غرب است که از حساب بيرون و روز افزون می‌شود.
در کم‌تر از یک هفته شاهد اجرایی شدن برنامه‌های اضطراری جهان بر علیه ملت افغانستان و کشور افعانستان هستیم.  سیر دراماتیک و سریع تحولات به نفع استبداد، مطلق‌العنانی، استحکام پایه‌های رژیم تروریستی در افغانستان و ريشه‌دار ساختن نقش اشغال پاکستان بر کشور‌ما و تأمین رابطه‌‌های گونه‌گون با طالبان و پشتون‌‌های تمامیت‌خواهِ افعانستان و خیبر پشتونخواه به شدت ادامه دارد. حالا دیگر کسی نه می‌تواند انکار کند یا تجاهل عارفانه نماید که بساط نظام‌های مردم محوری هرگز در کشور ما گسترده نخواهد شد و حاکمیت تک‌ قومی و تک‌تباری پشتون به کمک آمریکا و انگلیس و اروپا و عربستان و روس و هند و ایران و پاکستان بالای ما نهادینه شده است.
برگشت سلام رحیمی با عبا و قبای فطرت قبیله با پذیرایی گرم طالبان از‌ گویا نماینده‌ی‌ با صلاحیت شاه فراری و دزد و وطن‌فروش مهر تایید بر گفتارهای ما گذاشت و نشان داد که غیر از پشتون مزدور، جاسوس و وطن‌فروش اقتدار‌گرا و تماميت‌خواه دیگران در این کشور هیچ اند و هیچ. آنانی که دی‌روز و‌ امروز و فردا غرق توهماتِ گویا ملی و وحدتِ ملی اند بدانند که افغانستان دیگر آوردگاهِ وحشتِ ملی است برای هر افغانستانی دیگر حتا به پشتونِ بی‌واسطه و عام و پشتونِ شمال و ساحاتِ دگر اقوام نشین. ما با این پشتون‌های هم‌وطنِ خود به گذاشتنِ صدها سال هم‌زیستی مسالمت‌آمیز و ‌برادرانه داریم و‌ حتا خون‌شریک و‌ پلوان شریک هستیم. استبداد و وحشتِ‌روانِ طالبانی بالای غیرِ پشتون‌ها و برچسپ زدن‌های میان‌تُهی بالای هر باشنده‌ی غیرپشتون، چور،‌ چپاول، ویرانی،‌ شهادت و تجاوز یا تهدید به تجاوز اَمرِ علنی و غیرِقابل انکار است. فراخوانی کرزی پلید از طالبانِ هم‌تبارش برای زمینه‌سازی برگشتِ گویا سیاسیونِ گذشته و غنی وطن‌فروش ماحصل برنامه‌هایی است که باداران کرزی برای او می‌دهند. حالا به گونه‌ی نمونه یک جنرال یا یک فرمانده غیرِ پشتونِ جنوبی یا پشتونِ شمالی برود به کابل یا یک ولایتِ دیگر و یا یک سیاسی مشربِ دیگر آهنگ‌ِِِ رفتن کند هنوز پایش نارسیده به زمینِ فرودگاه‌ها به غل و‌ زنجیر کشیده شده و سپس سر به نیست می‌شود.
اگر حالا هم ما از وحدتِ ملی ناحق سخن می‌گوییم و در پی تجزیه نیستیم پس احمق‌تر از ما کسی نیست. شاهد باشید که روزی همه دزدان و زِناکارانِ زمانِ غنی بر می‌‌گردند و قبیله‌گرا ها در عیش و نعمت زنده‌گی می‌کنند و ساختارِ تشکیلاتِ کذایی به نام حکومتِ همه شمول را سازمان می‌دهند. باز همان آش است و همان کاسه پشتون پیش و بادار و دیگران دنباله‌روِ.