آرشیف

2016-10-1

jameghor

وبسایت جام غور و ۱۱ سال فعالیت:

وبسایت جام غور و ۱۱ سال فعالیت:

امروز، اول اکتوبر 2016، مصادف است با دوازدهمین سال آغاز فعالیت های وبسایت جام غور. خوشحالم که یازده سال فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و
علمی وبسایت جام غور را، با کمال صداقت و ایمانداری و بصورت یکنواخت و سریع و بدون هیچگونه وقفه ی به شما نویسندگان، دانشمندان، فرهنگیان و دوستداران شعر و ادب عرضه میکنم.
جا دارد از همه همکاران و بیینده های وبسایت جام غور، که درین یازده سال مارا درفعالیت های وبسایت جام غور یاری رسانیدند و همکار ما بودند تشکری کنم. امیدوارم همیشه ما را حمایت نموده و در کنار ما باشید.

دست اندرکاران وبسایت جام غور