آرشیف

2018-9-2

دوکتور ص. سعیدي

والی در نقش ضابط امنیتی‌محل!

 

عدهء از هموطنان در مورد حضور والی ننکرهار د پيش قونسلګري سفارت پاکستان د ننګرهار تمجید میکنند. تدابیر کلیدی، امنیتی، سیاسی، اقتصادی والی جلال آباد قابل قدر است اما این والی به مشاور  امنیتی، سیاسی و حقوقی ضرورت عاجل دارد. 
کار امنیت پيش یک نمایندګي سیاسی کار والي نیست و چنین برخورد و چنین خورد شدن والی ولایت مهم کشور اصلاً بی خبری کامل از دولت داری است. 
والی را میتوانید حد اکثر حد اکثر  مدیر جنایی و نظم عامهء محل موقعیت فزیکی سفارت بګردانید تا در مورد رامبوی فلم و نمایش بدهد. دهها سال حاکمیت کردید و هنوز هم از دولتداري خبر ندارید! 
من خو خجالت میکسم آنچه میبینم و آنچه میشنوم. 
خجالت میکشم که معاوتږن رئيس جمهور قوندان عملیاتي ولسوالي میشود و مانند هئيت تحقیق از اسیر سوال و جواب دارد. من نمی دانم چرا روز به روز فهم به قهقراء میرود. 
حزب سیاسي فیصله میکند که بخاطر حفظ دست آوردهای جهاد و مقاومت فلان کس را سفیر آمریکا در افغانستان نه ساز! 
سوال اول: از کدام زمان سفیر امریکا حافظ دست آورد جهاد و مقاومت شد؟! 
و دوم : من امریکا، را به دست آورد جهاد و 

مقامتت چه کار؟

این لست طویل است! 
الهی هدایت نیکی کن!