آرشیف

2021-3-29

Gulrahman_faraz

والی جدید و زخم های کهنه

 

خلاصه مطلب: والی صاحب! در شهر خیمه ها خوش آمدید!، والی صاحب! با صاحبان خیمه ها چگونه رفتار خواهی کرد؟

اخیراً حسب لزوم دید دفتر معاونیت نخست دولت جمهوری اسلامی افغانستان، محترم نورمحمد کوهنورد برکنار و به عوض محترم عبدالظاهر فیض زاده بحیث والی ولایت غور انتصاب گردیده است. انتصاب و تقرر آقای فیض زاده در آغاز قرن ۱۴ خورشیدی برای مردم غور شاید مژده باشد ولی برای خودش درد سر خریدن و تأمل با خیمه، اعتراض و دادخواهی!

آقای فیض زاده از بدو احراز موقف ریاست شورای ولایتی ولایت هرات، با مردم، جوانان و دانشجویان غور روابط حسنه و رفتار اجتماعی پسندیده داشته است. تنگاتنگ بودن این روابط اجتماعی مسبب بلند نمودن صدای محرومیت غور و سهم در مشارکت سیاسی جوانان غوری توسط آقای فیض زاده در دستگاه تقسیم قدرت معاونیت اول به رهبری محترم امرالله صالح شد. این تلاش هرچند اگر هم بحث معامله سیاسی و استفاده جویی را داشت، نفس اش قابل ستایش و مسیر اش قابل ملاحظه می باشد.

بیشتر مراجعین و بازدید کنندگان آقای فیض زاده را در زمان مأموریت مشاوریت اش در دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری جوانان و بزرگان غوری شکل می داد. انگار روابطی عمیقی اجتماعی بین شان وجود داشته باشد. آقای فیض زاده را هرگز در استدلال حق خواهی به ولایت خودش (هرات) ندیده ام ولی اینکه چرا از اوایل تنها برای غور می حرفید و سخن می زد، می تواند متأثر از روابط قبلی شان با بزرگان و یا هم طرح و برنامه دراز مدت برای تسخیر قدرت و نفوذ در این ولایت باشد.

روابط اجتماعی که فعلاً بین جوانان و بزرگان غور و آقای فیض زاده وجود دارد، ثابت و مستحکم نیست. طوریکه هر دو طرف به فکر استفاده از دیگری باشد. مهارت والای ما غوری ها همانا تحکیم روابط است ولی همیشه در حفظ و طولانی بودن آن غفلت نموده و برهم زده ایم.

قضیه انتخاب و سفارش آقای کوهنورد بحیث والی غور از طرف بزرگان غوری نزد معاون صاحب اول هم چنین روایت را دارد. بزرگان غوری با تأکید فراوان آقای کوهنورد را در این سمت گماشتند ولی به محض تُهی دیدن خیالات خویش، از تصمیم منصرف شده و مردم را با برپا نمودن خیمه های تحصن، انجام راه پیمایی ها…! وادار و تشویق نمودند. مزه لطف فعلی را در انجام مأموریت خویش خواهی چشید.

آنچه مردم از شما بحیث والی ولایت شان توقع دارند:

تعهد در اجرای مسئولیت:
شما را بحیث حاکم ولایت غور که از طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان فرستاده شده اید، به رسمیت می شناسیم. از شما چنین توقع داریم تا در اجرای کاری (آنچه در توان تان باشد) مردم محروم و فراموش شده غور را نادیده نگرفته و رسالت انسانی خویش را در قبال این مأموریت به گوش سران مرکزی برسانید. یک والی می تواند برای ولایت مربوطه؛ لابی گر خوب، روایت گر بارز و حنجره رسای آواز محرومیت گردد. همینکه از صدا و فریاد شما، سران دولتی به درد ما آشنا شوند نیز کافیست. هم چنان؛ یک والی می تواند همانند والی ننگرهار برای ولایت مربوطه اش بگونه استثنایی ۴۰۰۰ بست معلمی فوق تشکیل امر بگیرد و نام خود را ثبت خاطرات مردم و تاریخ همان محل گرداند.

حفظ بی طرفی و نادیده گرفتن دساتیر وکلا و اربابان:
بیشتر والیان غور که به سرنوشت تظاهرات و مظاهره در سرانجام مأموریت شان برنخورده اند شامل افرادیست که آزادی، استقلال و بی طرفی خویش را تا آخر کار حفظ نمودند. ایشان هیچگاه غور را به دسته های قومی تقسیم ننموده اند و زاویه دید شان برای همه یکسان بوده است. زاویه که حقانیت، آسیب پذیری و مستحق بودن ملاک و معیار توجه جدی بوده است نه وکیل و ارباب زورمند که وجود داشته است. در حرم سرای اربابان و در دنیای ارباب سالاری شخصیکه به حیث والی مقرر می گردد (اربابِ اربابان) هرگز نقش بارز، قابل ملاحظه و تأثیر گذاری نخواهد داشت.

تأمین روابط مسئولانه و مساویانه:
مردم ولایت غور قانع اند و خواسته های شان به اندک ترین امکانات فراهم می گردد. همینکه شما در عملکرد تا قانون را رهنما، وجدان را قاضی و اصول را استاد خویش قرار دهید، در تفکیک حق و نا حق، سیاه و سفید، جنگ و صلح مشکل نخواهی داشت. این عادی ترین کاریست که با انجام اش: وجدان خویش را راحت، مردم غور را حامی و دولت مرکزی را راضی می نمایید. مصداق سخنِ «هم ثواب و هم خرما» اینجاست. در نزد شما نباید کسی از دیگری برتری داشته باشد.

تمرکز در امور امنیتی:
آنچه ولایت غور بیشتر از هر مورد دیگر به آن توجه دارد، امنیت و تأمین آن است. امروزه شاهراه های عمومی بر روی عابرین مسدود است. شما با مهار امنیت شهکار و بیشتر مشکلات این ولایت را حل خواهی کرد. سوق اداره درست، ایجاد هماهنگی بین نهاد های امنیتی، تفکیک درست موافق و مخالف دولت، توزیع عادلانه امکانات دولتی در ساحات مختلف…! موارد اند که شما در آن دست باز داشته و می توانید بر تأمین امنیت کمک نمایید.

حمایت از حرکت راه و روشنی:
این حرکت همه شمول مردمی خواست همه اقوام و مردم غور را در بر می گیرد که با شعار سرک و برق به وجود آمده است. خواست این حرکت فرا قانونی نبوده بلکه مشکلات غور را موشکافی کرده و از یک صدا به ابراز اش می پردازد. حمایت از این حرکت در واقع حمایت از آینده درخشان، شکوفا و توسعه یافته این مرز و بوم است. قابل ذکر است که آقای غلام ناصر خاظع هم وطن هراتی شما با کنسل نمودن پروژه بند برق پوزلیچ/گرمابک آب را به سلما ریخت و خاطره را ثبت اذهان ما کرد.

گزارش دهی/حساب دهی شفاف ولایتی:
شفافیت در کار و پاسخ دهی در برابر عملکرد و اجراأت از افتخارات کاری و دستآورد های مأموریتی والیان و کارمندان موفق دولت تلقی می گردد. آرزو داریم تا در دوران مأموریت شما (نه تنها اداره مقام ولایت بلکه همه ادارات) شاهد گزارش دهی از روند مصرف بودجه و روند اجرای کار نشست های علنی گزارش دهی/حساب دهی داشته باشیم. این خود به حاکمیت و اقتدار شما خواهد افزود و زمینه حمایت مردم از حکومت محلی را فراهم خواهد کرد.

حل مشکلات ذات البینی نه دخالت در آن:
غور، پایگاه کوچک برای مشکلات بزرگ ذات البینی است. از آنجا که در صلح خیر است و از جنگ، قتل و خونریزی چیزی ساخته نمی شود. پسندیده است تا در امر صلح، آشتی و اتحاد مردم گام های مؤثر را از شما شاهد باشیم. اگر شما توان مرهم پاشیدن به زخم مشکلات ذات البینی را در خود نیافتید، از خیر آن بگذرید و دست به مخالفت نزنید. این هم کافیست.

نادیده گرفتن انتقاد های ناسالم مدنی و مجازی:
مردم از تظاهرات، مظاهره و مخالفت به خواسته های بر حق (به تعبیر خود شان) رسیده اند. انتقاد در برابر بی عدالتی ها بیشتر از اینکه در این ولایت رسالت انسانی باشد، عادت عادی روزانه گردیده است. اکثر انتقاد ها در این ولایت جنبه اصلاحی نداشته و راه حل در فرجام آن مشهود نیست. نوع نگاه سطحی مردم نسبت به مسائل عدالت و بی عدالتی را تشخیص می کند نه دید ژرف و عمیق.

روی هم رفته، انتصاب جناب شما را بحیث والی ولایت غور مبارک باد گفته و استقبال می کنم. مطمئنم در اجرا و انجام امور از هیچ نوع تلاش دریغ نخواهی ورزید و کاروان خسته مأموریت غور را به سرمنزل مقصود می رسانید. انجام مأموریت با چنین اوصافی افتخار بسا بزرگ و درخور ستایش است. آرزوی موفقیت و صحتمندی جناب شما را در اجرای امور محوله دارم.

یکی از عقل می لافد یکی طامات می بافد
بیا کاین داوری ها را به پیش داور اندازیم
حافظ
نوت: مخاطب این مطلب محترم عبدالظاهر فیض زاده، والی جدید تقرر غور می باشد.

با مهر
گل رحمان فراز