آرشیف

2017-10-26

امان معاشر

هنر مندان ، شایسته ی مقام هنری به سخنهای اهانت آمیز اسباب رنجش هواداران موسیقی شان شدند

هنر مندان ، شایسته ی مقام هنری به سخنهای اهانت آمیز اسباب رنجش هواداران موسیقی شان شدند

اگر این دو هنر مند جوان افراد عادی عرصه ی هنری می بودند برای بینندگان و شنونده گان قابل بحث و یاد آوری نمیبود .چون این دو شخصیت با آواز گیرای خویش قلوب و افکار اکثریت انسان‌ها و بخصوص جوانان میهن و جهان را در عرصه ی هنری جذب و شادمان می‌سازد قابل افتخار برای همه می‌باشند و جسارت شان قابل تمجید است.ما با این دو شخصیت هنری یاد اور می‌شویم گذشته را فراموش کنند و چون دو خواهر مهربان و دلسوز یکدیگر را در آغوش بگیرند و نهایت صمیمی شوند .
آریانا سعید دخترجوانیست که به تازگی به هنر آواز خوانی رو کرده، در عرصه ی هنرو موسیقی ، خوب می درخشد .او با عشق، احساس و جذابیت کم نظیری روی ستیژ می درخشد. نام این دوشیزه درمدت زمان بسیار کوتاه بر زبانها افتیده. عاشق است، عاشق هنر، جوانی،مردم،مجسارتش را باید ستود .
با خانم مژده جمالزاده هنرمند زیبا وخوش آواز بیشتر ازده سال است معرفی استم . زمان خادمان خانه فرهنگی مولانا به رهبری استاد مجید قیام بودیم در شب نشینی های هفته وار با هم میدیدم و هر یک به سهم خود در آنجا خدمت میکردیم . مادر مژده ، نسرین جمالزاده شاعر خوش قریحه و دکلماتور خوش آواز است، هواره بامحترم استاد اسحاق ثنا محافل شعر خوانی و هنر را رهنمون بودند .
مادر مژده ی جمالزاده که خانم با ذوق و هنر شعرییست موصوفه را نزد استاد موسیقی برد و بنا بر ذوق که داشت در عرصه موسیقی خوب درخشیدو در محافل ادبی خانه مولانا پارچه های از موسیقی شادرا می شندیم که از کیفیت خاص برخوردار بود.
مژده ی جمالزاده بنا بر شهرت هنری از طرف تلویزون کانال یک افغانستان دعوت شد و در پروگرامهای آن‌ها شرکت ورزید و اسباب شهرت اش را بیشتر ساخت و در جشنواره های هنری که در خارج از افغانستان دایر میشد اشتراک ورزیده و بنا بر شایسته گی اش تقدیر با سزا شده است.
بنام (مژده شاو) برنامه ی با اعتبار و جامع به افتخار نامش ابداع کردند پروگراهای دلچسپ بوجود آورد که مقناطس برای جدب دیگر هنرمندان جوانان و بینده و شنونده گردید این برنامه باعث شد که زنان و جوانان که علاقمند به هنر موسیقی بودند درین عرصه به جایگاهی هنری کشیده شوند و از حقوق حقه ی زنان کشور که از سالها به اینسو پامال شده و هنوز جامعه مرد سالار زن را به مثابه ی غلام و برده خود بحساب می آوردند و می آورند با جدیت سر حلقه ی مبارزان گردید.
اشتراک آن در جشن روز هشت مارچ روز همبستگی زنان جهان که در قصر سفید آمریکا دایر شده بود مژده جمالزاده طرف تفقد و مهربانی ی باراک ابامه قرار گرفت و شهرتش بیشتر گردید
خانم مژده چراغ سبز را برای سایر هنرمندان بخصوص هنرمندان اناث که در خارج زندگی و هنر موسیقی را از بر نموده بودند روشن نمود تا آن‌هابروند برای هموطنان خود آواز بخوانند و هنر خود را بی ازمایند و به کشور قدم رنجه نمایند
مژده جسور راه کشایی هنرمندان عصر نو در افغانستان اند و برای کار های پر ثمر آن موفقیت‌ها آرزو می که کنم به گفته شاعر
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق
ثبت است در جریده عالم دوام ما
یک بار دیگر از دو هنر مند جوان آرزو مندیم که در کنار هم به مثابه دو خواهر بسر ببرند و افتخارات بیشتر کمائی نمایند.
با تالم خانم اریانا سعید در جواب سؤال بیننده اش نا اندیشانه جواب دادند و اسباب رنجش عده ی از هنر مندان اناث ما را فراهم کرد.
خانم مژده نیز دنبال این حرف که لغزش و گناه اول از کدام طرف صورت گرفت نباشند و اسباب رنجش هواداران موسیقی شان نگردند و من هم رنج نبردم

امان معاشر